Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Rozwój kolei priorytetem rządu

Chorwacja: Rozwój kolei priorytetem rządu

 

Na spotkaniu przedstawicieli rządu oraz związków zawodowych sektora kolejowego, dotyczącym obecnej sytuacji na rynku oraz problemów w systemie transportowym, ustalono priorytety rozwoju infrastrukturalnego na najbliższe miesiące.

Wraz ze zmianami kadrowymi oraz nowymi nominacjami na stanowiska kierownicze w Kolejach Chorwackich [HŽ], przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Infrastruktury zapowiedzieli wzrost nakładów inwestycyjnych z zakresu transportu kolejowego oraz systematyczne rozwiązywanie problemów nagromadzonych wokół tego sektora. Nowe stanowisko rządu w kwestii transportu kolejowego stanowi odpowiedź na powtarzające się w ostatnich tygodniach skargi związków zawodowych, szczególnie w kontekście produkcji i utrzymania składów kolejowych oraz braku środków finansowych na nowe inwestycje.

Związkowcy zaapelowali także o rozpoczęcie prac nad planami restrukturyzacyjnymi sektora kolejowego oraz opracowanie skuteczniejszej polityki kadrowej.

– Od nowego kierownictwa Kolei Chorwackich oczekujemy planów restrukturyzacji oraz zatrudnienia w sektorze kolejowym, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić pracownikom – tłumaczy przedstawiciel związkowców Jasmin Krizmanić.

Spotkanie było jednocześnie okazją do przedyskutowania przyszłych zmian w sektorze kolejowym w kontekście wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej. Zarówno związkowcy, jak i przedstawiciele rządu byli zgodni, co do konieczności przeprowadzenia reform ułatwiających przystosowanie się do nadchodzących zmian oraz warunków na rynku europejskim.

 

Źródła: mppi.hr, seebiz.eu

 

 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE