Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Rząd walczy z rosnącym bezrobociem

Chorwacja: Rząd walczy z rosnącym bezrobociem

Zmiany w prawie pracy prowadzące do uelastycznienia rynku pracy, ułatwienie młodym ludziom bez doświadczenia zawodowego w znalezieniu zatrudnienia czy dopłaty dla pracodawców decydujących się zatrudnić pracowników sezonowych na cały rok – to tylko niektóre pomysły chorwackich władz na walkę z rosnącym po sezonie turystycznym bezrobociem. W końcu sierpnia liczba zarejestrowanych w Chorwacji bezrobotnych wzrosła o ponad 1% w porównaniu z danymi z lipca b.r. i wyniosła 301.583 osoby – podał Chorwacki Instytut Zatrudnienia (Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ).

Mimo że liczba zarejestrowanych w końcu sierpnia b.r. bezrobotnych jest znacznie niższa od tej rekordowej z końca lutego 2012 r., kiedy to bez pracy w Chorwacji pozostawało prawie 343 tys. osób, o czym pisaliśmy już na naszym portalu, i tak dane z końca sierpnia 2012 r. są mniej optymistyczne od tych z analogicznego okresu roku ubiegłego. W sierpniu 2012 r. zarejestrowano 23.906 nowych bezrobotnych, czyli o 25,4% więcej niż w takim samym okresie roku ubiegłego. W tym samym miesiącu b.r. z ewidencji osób bezrobotnych zostało wypisanych 21.013 osób, czyli o 1,4% mniej niż w sierpniu 2011 r., z czego niewiele ponad połowa (10.987 osób) znalazła pracę, pozostali zostali wykreśleni z innych powodów. W sierpniu b.r. zmniejszyła się również liczba osób zatrudnionych do wykonywania prac sezonowych, i to zarówno w porównaniu z lipcem b.r. (o 73,4% – z 4.284 osób zatrudnionych w lipcu do 1.549 w sierpniu), jak i w zestawieniu z sierpniem 2011 r., kiedy to pracę znalazło o 9,2% więcej pracowników sezonowych.

Chorwackie Ministerstwo Pracy i Systemu Emerytalnego (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava)  już pracuje nad wprowadzeniem szeregu zmian, które zachęcą pracodawców do zatrudniania nowych osób i pomogą bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Aby ułatwić rozpoczęcie pracy młodym mieszkańcom Chorwacji, Ministerstwo proponuje m.in. umożliwienie im wejścia na rynek pracy bezpośrednio po zakończeniu edukacji, bez potrzeby odbywania stażu w danym zawodzie. Pracodawcy zatrudniający pracowników sezonowych otrzymają dopłaty za zatrudnienie ich również poza sezonem. Planowane jest również wydłużenie czasu trwania robót publicznych z dotychczasowych 3 miesięcy do pół roku – przez połowę tego okresu finansować je będzie państwo, przez kolejne 3 miesiące zapłacą za nie jednostki lokalne.

Na jesień b.r. zapowiedziano w Chorwacji publiczną debatę o zmianach w Kodeksie Pracy, które jednak wprowadzone będą mogły zostać najwcześniej 1 lipca 2013 r. Zmiany proponowane przez chorwacki rząd dotyczą m.in. zrównania praw pracowników zatrudnionych na okres określony i nieokreślony, umożliwienia łatwiejszego zwalniania pracownika w okresie 2 pierwszych lat pracy u danego pracodawcy, a także możliwość płacenia pracownikowi za godziny a nie dni pracy.

Źródła: vecernji.hr, seebiz.eu, jutarnji.hr

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE