Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Spór o żywność modyfikowaną genetycznie

Chorwacja: Spór o żywność modyfikowaną genetycznie

 

Pomimo iż 80% obywateli Chorwacji opowiedziało się przeciw wprowadzeniu upraw modyfikowanych genetycznie roślin, ostateczna decyzja w tej kwestii należeć będzie wyłącznie do Komisji Europejskiej. Jak tłumaczy prof. Marijan Jošt z Uniwersytetu w Križevci, niezależnie od działań prowadzonych na rzecz wyznaczenia stref rolniczych wolnych od upraw modyfikowanych genetycznie, Chorwacja będzie musiała dostosować się do wytycznych Unii Europejskiej.

Znaczna część państw europejskich próbuje walczyć z uprawami modyfikowanymi genetycznie, jednak stanowisko Komisji Europejskiej jest niezmienne. Główny doradca naukowy Unii Europejskiej, biolog molekularny Anne Glover, tłumaczy że nie dostrzega żadnych negatywnych skutków konsumpcji żywności modyfikowanej genetycznie, natomiast bez jej wprowadzenia gospodarka europejska może stać się niekonkurencyjna.

Profesor Jošt tłumaczy jednak, że wprowadzenie upraw modyfikowanych genetycznie nie gwarantuje rozwiązania globalnego problemu niedożywienia, co więcej uprawy takie przynoszą mniejsze plony oraz w większym stopniu narażone są na różnego rodzaju choroby. Dodatkowo intensyfikacja tego modelu rolnictwa może prowadzić do zmniejszenia zbiorów nawet o 40%. Z drugiej strony część roślin modyfikowanych genetycznie służy do produkcji pasz zwierzęcych, przez co ceny mięsa, jaj czy mleka są zdecydowanie niższe. W efekcie uniemożliwia to skuteczną konkurencję na rynku, przede wszystkim małym producentom rolnym.

Konieczność dostosowania lokalnego prawa do norm i przepisów unijnych w obliczu wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej budzi wiele wątpliwości, co przy podobnym, opozycyjnym stanowisku sąsiednich Włoch, Austrii i Słowenii gwarantuje w najbliższym czasie zakrojoną na szeroką skalę debatę publiczną.

Źródło: hrt.hr, vjesnik.hr

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE