Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Stowarzyszenie Inwestorów Zagranicznych chce poprawy klimatu inwestycyjnego w kraju

Chorwacja: Stowarzyszenie Inwestorów Zagranicznych chce poprawy klimatu inwestycyjnego w kraju

Założone w styczniu 2012 r. Stowarzyszenie Inwestorów Zagranicznych w Chorwacji (Foreign Investors Council – FIC) po raz pierwszy przedstawiło chorwackim mediom plan swojego działania. Organizacja chce doprowadzić do poprawy klimatu inwestycyjnego w kraju, a cel ten ma zostać osiągnięty poprzez stałą współpracę z agencjami rządowymi oraz innymi stowarzyszeniami w Chorwacji, a także przez tworzenie ścisłych powiązań między działającymi już na chorwackim rynku inwestorami, a tymi planującymi dopiero inwestycje w tym kraju.

- Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają duże doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Stąd bierze się nasze przekonanie, że chorwackim partnerom jesteśmy w stanie zaproponować nowe rozwiązania, które z powodzeniem będą mogły być zastosowane w kraju – podkreślają władze FIC.

Do Stowarzyszenia należy obecnie 11 spółek. Przewodniczącym zarządu jest Trpimir Renic (CEMEX Chorwacja), a funkcje wiceprezesów pełnią Mladen Fogec (Siemens) i Zoltan Aldott (MOL). Pozostali członkowie zarządu to Julien Ogrin (Tele2), Sinisa Trbojevic (Japan Tobacco International) i John Kovalkovič (Philip Morris International ).

- Kryzys gospodarczy doprowadził do znacznego pogorszenia się warunków na lokalnym rynku i przyciąganie nowych inwestycji stało się niezbędne dla zapewnienia rozwoju krajowej gospodarki. Uważam, że zarówno rodzimi, jak i zagraniczni inwestorzy powinni odgrywać kluczową rolę we wzmocnieniu chorwackiej gospodarki i swoim doświadczeniem wspierać to trudne i ważne przedsięwzięcie. Inwestorzy zagraniczni są szczególnie ważni dla Chorwacji, gdyż umożliwiają dopływ nowego kapitału, przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i zapewniają integrację rynku chorwackiego z gospodarką światową – powiedział prezes Zarządu FIC, Trpimir Renić.

Jedną z pierwszych inicjatyw Stowarzyszenia Inwestorów Zagranicznych będzie przeprowadzenie badań na temat klimatu inwestycyjnego w Chorwacji. Uzyskane tą drogą informacje staną się podstawą dla konkretnych działań mających wpłynąć na poprawę warunków, w których zagraniczni inwestorzy działają w tym kraju, co przyczyni się do ogólnej poprawy warunków dla prowadzenia działalności na rynku chorwackim.

Tekst: cro.time.mk, poslovni.hr, tłum. i red. Magdalena Pazdańska

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE