Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Zagrebačka Banka i PBZ – lepsze wyniki mimo kryzysu

Chorwacja: Zagrebačka Banka i PBZ – lepsze wyniki mimo kryzysu

Bank Gospodarczy (Privredna Banka, PBZ) w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku osiągnął zysk sięgający 767,5 milionów kun, co daje około 200 milionów kun więcej niż w tym samym okresie w 2010 r. Pod koniec zeszłego roku zysk netto spółki wyniósł około miliarda kun, a według obecnych prognoz tegoroczny zysk osiągnie podobny poziom.
Zagrebačka Banka w ciągu dziewięciu miesięcy zanotowała około miliarda kun zysku, co również daje mniej więcej 200 milionów kun więcej w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.
Dane te pokazują iż kryzys, który w sektorze bankowym jest odczuwalny przede wszystkim poprzez wzrost ilości niespłaconych kredytów, co wiąże się z koniecznością zwiększenia rezerw, nie zakłócił normalnego funkcjonowania banków. Zwiększony zaś zys jest wynikiem większych przychodów z odsetek – wzrosła bowiem ilość zaciąganych kredytów.
Jednak optymistyczne dane odnoszą się jedynie do dwóch największych banków na rynku, które podobnie jak wszystkie duże banki, mają łatwiejszy dostęp do długoterminowych źródeł finansowych i dywersyfikacji ryzyka.
– Z dużo większymi problemami będą musiały się zmierzyć małe i średnie banki – stwierdził analityk Damir Novotny. Z kolei wiceprezes Chorwackiego Banku Narodowego, Davor Holjevac, uważa, że z wyciąganiem jakichkolwiek wniosków należy poczekać do końca roku, gdyż okres dziewięciu miesięcy nie jest wymiernym wyznacznikiem. Jest to spowodowane dodatkowymi przychodami które wiele banków osiągnęło dzięki turystyce i wymianie walut, a dopiero koniec roku jest odpowiednim czasem podsumowań.
Największy wzrost zanotowano w przychodach z oprocentowania kredytów – Zagrebačka Banka 361 mln kun, a PBZ około 250 mln kun więcej niż w ubiegłym roku. Jednak podczas gdy PBZ zwiększył swoje przychody z prowizji, Zagrebačka Banka zanotowała na tym polu spadek.
Mimo, że w tym roku nie wzrosło oprocentowanie kredytów, wzrosła ilość zaciąganych kredytów, przede wszystkim przez przez firmy. W Zagrebačkiej Bance ich ilość wzrosła o 4,3%.
Większe banki mają także lepsze możliwości zabezpieczenia, takie jak polisy ubezpieczeniowe czy zabezpieczenia kredytów, na przykład hipoteki. Oprócz tego, większe prawdopodobieństwo że kredytobiorcą stanie się państwo, sprawia że kredyty te przedstawiają sobą minimalne ryzyko.

Tekst: vecernji.hr, tłum. i red. Karolina Włodarczyk

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE