Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Zmiana ustawy o ochronie środowiska naturalnego

Chorwacja: Zmiana ustawy o ochronie środowiska naturalnego

 

Minister ochrony środowiska Mirela Holy zapowiedziała w najbliższym czasie zmiany w ustawodawstwie chorwackim, które mają na celu usprawnienie dotychczasowych procedur dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W planach resortu jest opracowanie pakietu głównych dokumentów z zakresu ochrony środowiska tj. ustawy o gospodarce odpadami, strategii gospodarowania odpadami, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie środowiska naturalnego.

Minister Holy zapewniła, że wszystkie kluczowe zmiany prawne będą częścią jawnej procedury, umożliwiającej konsultacje społeczne. Ponadto, projekty ustaw trafią także do Komisji Europejskiej, która dopiero w przypadku stwierdzenia zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej oraz braku zastrzeżeń wyda pozwolenie na rozpoczęcie wewnętrznych procedur legislacyjnych. Według minister Holy cała procedura ma potrwać najpóźniej do czerwca tego roku.

- Mam nadzieję, że do końca czerwca skierujemy wszystkie cztery dokumenty do sejmu. Obecnie konsultowany jest tekst ustawy o gospodarce odpadami, natomiast za 10 dni rozpoczniemy ostatni etap prac nad strategią gospodarowania odpadami. Niedługo później przejdziemy do prac nad ustawami o ochronie przyrody i ochronie środowiska przyrodniczego – tłumaczy minister Holy.

Mirela Holy podkreśliła jednocześnie, że prawidłowe wprowadzenie pakietu ustaw środowiskowych wymaga współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ministerstwem gospodarki. Ma to na celu uniknięcie wszelkich możliwych konfliktów między poszczególnymi resortami oraz zwiększenie efektywności lokalnej gospodarki, rolnictwa oraz turystyki w oparciu o najnowsze trendy zrównoważonego rozwoju.

Źródła: seebiz.eu, hrt.hr

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE