Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwację czeka strajk generalny?
Zoran Milanović

Chorwację czeka strajk generalny?

Przewodniczący pięciu głównych chorwackich związków zawodowych grożą możliwością przeprowadzenia w kraju strajku generalnego, jeśli nowe Prawo Pracy (Zakon o radu – ZOR) oraz Ustawa o zatrudnieniu tymczasowym (Zakon o povremenim poslovima – ZPP) wejdą w życie w zaproponowanym przez rząd kształcie. W przeprowadzonym w dniach 13-24 stycznia 2014 r. głosowaniu ponad 92% członków największych  w Chorwacji związków zawodowych (czyli 252 870 osób) wyraziło gotowość do udziału w strajku. Przeciw było 6,77% głosujących (18 539 osób).

Związkowcy deklarują, że nie chcą powtórzenia się w ich kraju scenariusza ukraińskiego ani greckiego, ale ich zdaniem proponowane przez władze zmiany – m.in. wydłużenie maksymalnego czasu pracy z obecnych 48 godzin tygodniowo do nawet 60 godzin tygodniowo – wpłyną na pogorszenie się sytuacji pracowników, a przez to odbiją się niekorzystnie na całym społeczeństwie. Ze strajkiem mają zamiar zaczekać do czasu ewentualnego przyjęcia proponowanych  zmian przez parlament.

Chorwacki Minister Pracy i Systemu Emerytalnego (Ministar rada i mirovinskoga sustava) Mirando Mrsić deklaruje, że zmiany legislacyjne zaowocują poprawą sytuacji na krajowym rynku pracy – pozwolą zachować istniejące miejsca pracy i zachęcą przedsiębiorców do zatrudniania kolejnych pracowników.

 – Faktem jest, że mamy bardzo dużą szarą strefę i strefę pracy „na czarno”, wysokie koszty zatrudniania pracowników przez pracodawców, zbyt długo trwa proces adaptacji do nowej sytuacji na rynku, a co gorsze, stale notujemy stratę kapitału ludzkiego spowodowany niską stopą zatrudnienia i długotrwałym bezrobociem – argumentuje konieczność zmian w Prawie Pracy minister Mrsić.

- Nam potrzebne jest Prawo Pracy, które umożliwia pracownikowi poczucie pewności, rozwój, edukację i przygotowanie do podjęcia kolejnej pracy. Jeśli wprowadzimy rygorystyczne przepisy, to uniemożliwimy obieg pracy i jako społeczeństwo staniemy się niekonkurencyjni. Przede wszystkim musimy zmienić politykę gospodarczą, a Prawo Pracy jest ważnym czynnikiem poprawy naszej konkurencyjności – broni założeń proponowanej ustawy przewodniczący Chorwackiego Związku Pracodawców (Hrvatska udruga poslodavaca – HUP) Ivica Mudrinić.

Źródła: seebiz.net, index.hr, index.hr, 24sata.hr

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE