Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacki parlament przeciwko narkomanii
Sabor

Chorwacki parlament przeciwko narkomanii

Parlament chorwacki kontynuuje dyskusję o przeprowadzonej w 2013 roku Narodowej Strategii Zapobiegania Narkomanii.

W 2013 roku leczono z uzależnienia od narkotyków prawie 8 tysięcy osób, co oznacza trzy osoby więcej w odniesieniu do roku poprzedniego. Udział uzależnionych od opiatów spośród ogólnej liczby poddawanych leczeniu jest podobny do tego z lat poprzednich i wynosi około 80 proc., czyli trochę ponad 6 tysięcy osób. Spośród 21 żupanii (odpowiednik polskiego województwa) siedem wyróżnia się zwiększonym procentem uzależnionych ponad średnią chorwacką. Wydatki publiczne na przeciwdziałanie narkomanii w 2013 roku wyniosły 118 mln HRK, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o około 5 proc.

Parlament niemal jednogłośnie stwierdził, że w walkę z narkotykami musi się zaangażować całe społeczeństwo. Część polityków podkreślała, że walkę tę Chorwacja może w przeciwnym razie przegrać. Mowa m.in. o tym, że przez jedenaście lat nie wprowadzono do stałego programu nauczania prewencyjnych programów, a tolerancja wobec spożywania alkoholu i narkotyków jest zbyt duża. Pojawiły się też głosy o tym, że promocja spożywania tych używek jest zbyt duża (wspomniano między innymi fakt, że podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej najwięcej reklam dotyczyło alkoholu) i należałoby zabronić reklam tego typu.

Źródło: tportal.hr, dnevnik.hr

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE