Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwackie szkolnictwo i edukacja poniżej średniej unijnej
Chorwacka edukacja - tportal.hr

Chorwackie szkolnictwo i edukacja poniżej średniej unijnej

Chorwacja wypada gorzej od średniej unijnej w zakresie edukacji i szkolnictwa – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską w Monitorze Edukacji i Szkolnictwa. Mimo przeprowadzonych już w tym zakresie reform najmłodszemu członkowi UE trudno będzie osiągnąć do 2020 r. zaplanowane przez KE rezultaty, które w większości przypadków bardzo odbiegają od obecnej chorwackiej średniej.

Wyniki nadzorowanych przez OECD badań PISA (Programme for International Student Assessment) pokazujące rezultaty osiągane w edukacji przez piętnastolatków nie są dla Chorwacji korzystne. W 2009 r. PISA wskazało, że aż 33,2 %  chorwackich uczniów w wieku 15 lat miało złe wyniki z matematyki (średnia unijna to 22,2%), słabe wyniki w czytaniu osiągnęło 22,5% badanych (średnia unijna to 19,6%), z naukami przyrodniczymi nie radziło sobie 18,5 % (średnia unijna wynosi 17,7%).

Chorwacja wypada również gorzej od średniej unijnej jeśli chodzi o edukację najmłodszych dzieci – w 2012 r. 70,6% chorwackich czterolatków uczestniczyło w systemie edukacji, podczas gdy średnia unijna w tym zakresie wynosi 93,2%. Nie lepiej było z edukacją dorosłych – w 2012 r. tylko 2,4% Chorwatów w wieku 24-64 lat uczestniczyło w programie uczenia się przez całe życie (średnia unijna to 9%).Niższy od średniej unijnej był w Chorwacji również odsetek osób między 30 a 34 rokiem życia, które ukończyły wyższe studia – w 2012 r. wynosił on w tym bałkańskim kraju 23,7%, a w Unii średnio 35,7%.

Dużo lepiej od średniej unijnej wypada Chorwacja jedynie gdy bierze się pod uwagę procent uczniów i studentów w wieku 18-24 lat, którzy przerwali edukację. W 2012 r. było ich w Chorwacji zaledwie 4,2%, podczas gdy w całej Unii średnio 12,7%.

Źródła: tportal.hr, index.hr

About Magdalena Pazdanska

KOMENTARZE