Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwackie usługi turystyczne: relatywnie tanie, ale mało rozrywkowe

Chorwackie usługi turystyczne: relatywnie tanie, ale mało rozrywkowe

 

Jak wynika z badań chorwackiego Instytutu Turystyki, przeprowadzonych w ramach programu „Strategia Turystyki”, łączna konkurencyjność cenowa Chorwacji jest wyższa w stosunku do innych państw obszaru Morza Śródziemnego. Jednakże, pod względem jakości oferty rozrywkowej, większość konkurentów prześcignęła Chorwację, w największej mierze Turcja.

Z Chorwacją porównywano takie państwa jak: Włochy, Turcja, Malta, Hiszpania, Bułgaria i Grecja. Okazało się, że w 2009 r. we wszystkich tych państwach ceny noclegów hotelowych były niższe niż w Chorwacji. Najniższe średnie ceny pokoju w analizowanym segmencie zostały odnotowane w Hiszpanii i Bułgarii. Inne wydatki związane z turystyką morską (transport, restauracje, kultura, papierosy, rekreacja) w Chorwacji są jednak niższe. Poziom cen w turystyce w Hiszpanii jest o 1% wyższy niż w Chorwacji, w Turcji o 2%, na Malcie o 2%, w Grecji o 10%, a we Francji o 26%. Tylko Bułgaria jest o 14% tańsza.

Wśród państw rozwijających turystykę kontynentalną, poziom cen w  Austrii i Słowenii jest wyższy niż w Chorwacji, na Węgrzech zaś niższy. Autorzy analizy podkreślają, że zawartość i różnorodność rozrywki, sportu i zakupów to najważniejszy punkt w ofercie turystycznej Chorwacji. Percepcja tych elementów oferty w 2010 r. pogorszyła się w stosunku do konkurentów. W tym aspekcie Chorwację najbardziej prześcignęła Turcja, która w 2007 r. w oczach turystów miała gorszą pozycję, jednakże już w 2010 r. odnotowała silny wzrost konkurencyjności w zakupach i rozrywce.

Tekst: poslovni.hr, tłum. i red. Ewa Janas

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE