Home / Gospodarka / Co po członkostwie Kosowa w EBOiR – analiza Instytutu GAP

Co po członkostwie Kosowa w EBOiR – analiza Instytutu GAP

źródło - zeri.info

Rolnictwo, transport i energetyka to sektory, w których Kosowo może otrzymać fundusze z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), wynika z analizy Instytutu Badań Zaawansowanych GAP, której celem było zbadanie możliwości finansowania przez EBOiR konkretnych projektów w Kosowie. Analiza ta wesprze także stworzenie Strategii Partnerstwa między Kosowem a EBOiR.

Analiza wkazuje na słabe strony środowiska gospodarczego Kosowa. Zaczynając od wysokich oprocentowań kredytów, wysokiego poziomu korupcji, braku wizji stworzenia strategii dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, kończąc na braku inwestycji w kolej oraz niekorzystnym środowisku do prowadzenia biznesu.

Aby jak najlepiej skorzystać z pomocy EBOiR, Kosowo powinno stworzyć szczegółową strategię rozwoju gospodarczego, która byłaby zgodna z zamierzeniami i standardami Banku. Instytut GAP zaleca, aby prócz wzrostu wydajności w sektorze energetycznym, Kosowo skupiło się także na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jeśli chodzi o transport, kluczowe projekty powinny obejmować także inwestycje w kolej, które byłyby realizowane równolegle z inwestycjami w infrastrukturę drogową. Priorytetem powinno być jednak rolnictwo, które jest sektorem o dużym potencjale, jeśli chodzi o otrzymywanie funduszy oraz zwiększenie miejsc pracy.

Ponadto strategia rozwoju gospodarczego Kosowa powinna być zorientowana na tworzenie warunków do rozwoju sektora prywatnego, który jest głównym nośnikiem rozwoju gospodarki. Jednocześnie należy pamiętać, aby tworzone strategie zapewniały konkurencję oraz respektowały standardy środowiskowe.

Kosowo stało się pełnoprawnym członkiem EBOiR 17 grudnia 2012 r. Bank ten jest największym inwestorem w regionie. Łączna wartość inwestycji przeprowadzonych przez EBOiR podczas 20 lat swojej działalności wynosi ok. 71 mlr EUR, z czego ok. 55,8 mlr EUR to inwestycje w sektorze prywatnym, a 15,2 mlr EUR w sektorze publicznym.

Tekst analizy w języku albańskim.

 

Źródła: koha.net, zeri.info

About Maria Reptowska

KOMENTARZE