Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Cofnięto licencję serbskiemu bankowi rolniczemu „Agrobanka”

Cofnięto licencję serbskiemu bankowi rolniczemu „Agrobanka”

Narodowy Bank Serbii w obawie o płynność banku rolniczego „Agrobanka” podjął decyzję o ostatecznym wycofaniu jego licencji. Słaba sytuacja ekonomiczna na rynku finansowym oraz pogłębiające się zadłużenie banku doprowadziły do wszczęcia postępowania upadłościowego w grudniu ub.r. Jednym z największych dłużników banku była firma Habitfarm, która ogłosiła bankructwo zostawiając dług wobec Agrobanki w wysokości 60 mln EUR. Całe obciążenie finansowe banku sięgnęło łącznie prawie 200 mln EUR.
W celu zapewnienia ciągłości działań bankowych oraz ochrony interesów deponentów podjęto decyzję o wydaniu licencji na otwarcie nowego banku, który od 26 maja funkcjonuje pod nazwą „Nova Agrobanka”.
Kapitał założycielski banku pochodzi z budżetu państwowego (85 mln EUR) oraz z Agencji Ubezpieczeń Depozytów (Agencija za osiguranje depozita), która przeznaczyła na ten cel 5 mln EUR. Prezesem Zarządu został Milorad Džambić, były dyrektor Agencji Ubezpieczeń Depozytów.
Zdaniem ekonomistów, przypadek Agrobanki nie wpłynie na zachwianie krajowego rynku finansowego.

 

Źródło: krediti.rs, politika.rs

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE