Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 1 – 2 października 2011 r.

Czarnogóra: 1 – 2 października 2011 r.

2 października 2011

Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Czarnogóry przyjęło kodeks postępowania

Stowarzyszenie Narodowe Biuro Ubezpieczycieli Czarnogóry (NBOCG) na swoim niedawnym zebraniu przyjęło kodeks postępowania, a także regulamin dotyczący arbitrażu. Przyjęciem tych dokumentów spełniono wymagania ustawy o ubezpieczeniach i statutu stowarzyszenia.

Dyrektor wykonawczy NBOCG Boris Šaban powiedział, że kodeks postępowania zawiera jasne wytyczne, które potwierdzają standardy profesjonalizmu.

– Kodeks reguluje prawa innych podmiotów cywilno-prawnych, pośrednio związanych z ubezpieczeniami. Wszystko w zgodzie z etyką zawodową, dobrymi praktykami i przepisami prawa. Uregulowane zostały także kwestie zachowania ubezpieczycieli, pośredników i stowarzyszenia w celu kontroli usług i konkurencji dla ochrony ubezpieczonych, osób poszkodowanych i innych korzystających z ubezpieczenia – powiedział Šaban.

Kodeks definiuje nieuczciwą konkurencję, zachowania nieprofesjonalne, spekulacje, relacje z klientem i współpracę ubezpieczycieli w przestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Stowarzyszenie przyjęło także regulamin arbitrażu, w którym określono sposoby wskazywania odpowiedzialności i środki, które można podjąć względem ubezpieczycieli i innych podmiotów, jeśli zasady zostaną złamane.

 

1 października 2011

Tygodniowy raport z czarnogórskiej giełdy

Czarnogórska giełda Montenegroberza zakończyła tydzień obrotem na poziomie 711,4 tys. euro, z czego połowa przypada na ostatni dzień dzięki sprzedaży akcji Kombinatu Aluminium (KAPG) i domu brokerskiego Marketiva Broker Dealer (BARB). Obok lekkiego spadku obrotów, także indeksy odnotowały spadki. Indeks akcji funduszy MONEXPIF spadł o 4,3%, MONEX20 pozostał na mniej więcej tym samym poziomie, jednak spadł o 1 punkt i zakończył tydzień wynikiem 11.446,54 punktów. Obrót obligacjami wyniósł ogółem 53 tys. euro. Największy udział w tym miały obligacje Stare Devizne Štednje z obrotem na poziomie 19,5 tys. euro. Akcje funduszy inwestycyjnych zanotowały obrót w wysokości 62,6 tys. euro.

Tym razem prym wiodły akcje z listy B, które osiągnęły obrót 278,5 tys. euro.

Na pierwszym miejscu, ze swoim udziałem w obrocie wynoszącym 38%, czyli 271,6 tys. euro, plasuje się Kombinat Aluminium. Cena jego akcji kształtowała się na poziomie 3,4 euro, a więc takim samym jak w zeszłym tygodniu. Zaraz za Kombinatem znalazły się akcje Marketiva Broker Dealera z obrotem 102,8 tys. euro, których 25% zmieniło właścicieli. Jak zwykle wysoki obrót miał Crnogorski Telekom (117,3 tys. euro), mimo spadku ceny o 4,2%. Średnia końcowa cena akcji wynosiła 3,2501 euro. Znacznym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się także akcje Jugopetrolu (JGPK), które osiągnęły 27,4 tys. euro i których cena uległa zmianie z 10,77 na 10,82 euro, czyli o +0,45%. Spośród pozostałych firm warto wspomnieć jeszcze o akcjach Plantažy (PLAP), które odnotowały spadek o 3,2%. Ich średnia cena ostatniego dnia kształtowała się na poziomie 0,2324 euro.

W handlu akcjami funduszy inwestycyjnych w tym tygodniu przodował Monete Fond z obrotem w wysokości 35 tys. euro, ale bez większych zmian w cenie. Jego cena z 6,05 eurocentów spadła do 6,02 eurocentów, czyli o -0,5%. Największy spadek ceny odnotowały akcje Eurofondu, które straciły na wartości 17,23%, a tuż za nimi Trend ze spadkiem o 6,84%. Pozostałe akcje zakończyły tydzień bez większych zmian lub z lekkim wzrostem (Atlas Mont).

 

Na podst.: dan.co.me, pobjeda.co.me, vijesti.me, hypo-broker.co.me, tłum. i red. Izabela Dąbrowa

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE