Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 1 – 7 października 2012 r.

Czarnogóra: 1 – 7 października 2012 r.

 

Mieszkania w Podgoricy wśród najtańszych na Bałkanach

Ceny nieruchomości na Bałkanach Zachodnich w ciągu ostatnich trzech lat stale spadały, ale obecnie ustabilizowały się i nie oczekuje się dalszego spadku cen mieszkań i domów. Dziennikarze z agencji Anadolija (AA) porównali ceny nieruchomości w regionie i według nich najtańsze mieszkania są w Podgoricy, Sarajewie i Skopje, a najdroższe w Zagrzebiu i Belgradzie. Jak podaje Urząd Statystyczny Czarnogóry cena za metr kwadratowy mieszkania w Podgoricy jest około 100 EUR niższa niż na początku bieżącego roku i wynosi obecnie 1000 EUR. (seebiz.eu)

Czarnogóra zarobiła na turystyce 609 mln EUR

W ciągu pierwszych 8 miesięcy bieżącego roku Czarnogórę odwiedziło 1,1 mln turystów, a więc o 4,6% więcej w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, a przychody państwa z turystyki w tym czasie wyniosły 609 mln EUR, czyli 3% więcej niż w 2011 roku. Rząd podał, że turyści skorzystali z 7,6 mln noclegów, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do porównywanego okresu. Wśród turystów zagranicznych najwięcej było gości z krajów Unii Europejskiej, Serbii i Rosji. Oczekuje się także, że i po sezonie wyniki Czarnogóry w turystyce będą lepsze niż w minionym roku. (seebiz.eu)

 

Stopa bezrobocia w Czarnogórze najniższa na Bałkanach

Większość krajów Zachodnich Bałkanów co dzień odnotowuje wzrost stopy bezrobocia, co jest bezpośrednim następstwem światowego kryzysu gospodarczego. Dziennikarze z agencji Anadolija (AA) zbadali stopę bezrobocia w regionie i według nich najwyższe bezrobocie jest w Kosowie i Bośni i Hercegowinie, a najniższe w Czarnogórze i Albanii. Jak podaje czarnogórski Urząd Statystyczny bezrobocie w kraju wynosi 12,36%. To duży postęp w porównaniu z lipcem 2000 roku, kiedy to Czarnogóra miała najwyższe bezrobocie w regionie sięgające 32,7%. (portalanalitika.me)

 

Autostrada Bar-Boljare: wysoki koszt i mały ruch

Wysoka cena budowy dobrej jakości drogi spodowodana ciężkimi warunkami w terenie i zmniejszenie ruchu po 2008 roku są dwoma głównymi problemami przedstawionymi w studium technicznym budowy autostrady Bar-Boljare, opracowanym przez firmę consultingową URS Infrastructure and Environment UK (Scott Wilson). Studium przedstawione zostało 12 września w Brukseli na spotkaniu reprezentantów czarnogórskiego rządu, Komisji Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.  (seebiz.eu)

 

Terminal kontenerowy: nowy właściciel w 1. kwartale 2013

Jak podało Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, nowy właściciel terminalu do obsługi ładunków skontenerowanych (Kontejnerski terminali i generalni tereti) w Barze będzie znany w pierwszym kwartale 2013 roku (od stycznia do końca marca). Dotychczas sprzedażą państwowego pakietu udziałów w spółce wyraziło zainteresowanie 8 firm zajmujących się transportem morskim. Spośród nich 5 spełniło kryteria i obecnie przygotowuje oferty inwestycyjne.  (seebiz.eu)

 

Firma „Lazine” kupiła mleczarnię „Zora” z Berane

Mleczarnia „Lazine” należąca do przedsiębiorstwa „Montmilk Šimšić” z Danilovgradu przejęła mleczarnię „Zora” z Berane za 0,5 mln EUR, z czego połowę kosztował pakiet akcji, a pozostała część przeznaczona zostanie na program inwestycyjny. Decyzja o prywatyzacji podjęta została na zebraniu Rady ds. Prywatyzacji, w której uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Branimir Vujačić. Rząd sprzedał 99,56% swoich udziałów po cenie 0,43 EUR za akcję. (vijesti.me)

 

Najwięcej firm z Rosji i Serbii, a najmniej z Austrii i USA

Najwięcej zagranicznych firm działających na terenie Czarnogóry pochodzi z Rosji, Serbii i Ukrainy, a najmniej z Austrii i USA – podaje Czarnogórski Urząd Statystyczny (Monstat). Badanie na temat liczby i struktury podmiotów gospodarczych znajdujących się w rękach właścicieli z zagranicy pokazało, że, według stanu na 30 czerwca 2012 r., najwięcej, bo aż 32% inwestorów stanowią Rosjanie. Jeśli chodzi o teren działań zagranicznych firm, najchętniej wybieranym przez nie miejscem jest Podgorica (26,74%), a następnie Budva i Bar. (pobjeda.me)

 

Unia Europejska obawia się o gospodarkę Czarnogóry

Podczas rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej Czarnogóra będzie musiała wykazać się wymiernymi rezultatami w walce z korupcją i zorganizowaną przestępczością – napisano w projekcie „Raportu o postępach Czarnogóry w 2012 roku”. W dokumencie Komisji Europejskiej, który nosi podtytuł „Key messages & defensives”, Bruksela po raz pierwszy wskazała poważne problemy, z którymi będzie musiała zmierzyć się czarnogórska gospodarka przed przystąpieniem do UE – wysokie bezrobocie, wzrost inflacji i długu publicznego, trudna sytuacja w branży surowców, potrzeba przyciągnięcia inwestorów. (seebiz.eu)

 

Chiński inwestor przedstawił ofertę budowy drugiego bloku Elektrowni Cieplnej Pljevlja

Firma China Gezhouba Group Co Ltd przedstawiła 1 października ofertę budowy drugiego bloku Elektrowni Cieplnej Pljevlja (TE Pljevlja) na podstawie podpisanego pod koniec sierpnia w Szanghaju porozumienia o współpracy między wiodącą chińską spółką działającą w branży energetycznej i rządem Czarnogóry. Oferta przewiduje budowę drugiego bloku TE Pljevlja o mocy 220 MW lub 300 MW i jest bardzo korzystna cenowo – realizacja projektu ma kosztować niecałe 300 mln EUR. Czytaj więcej (pobjeda.me)

 

Czarnogóra podpisała umowę o współpracy z Norwegią

Podpisanie umowy w sprawie realizacji projektów w Czarnogórze wynikających ze współpracy pomiędzy Czarnogórą a Norwegią jest rezultatem wizyty delegacji Norwegii w Ministerstwie Gospodarki. W ramach dwustronnej współpracy w roku 2012 Ministerstwo zatwierdziło pomoc finansową w formie dotacji na realizację określonych projektów, między innymi wsparcie zarządzania zasobami i środkami otrzymywanymi z przemysłu naftowego i gazowego, zrównoważony rozwój gminy Kolašin, wsparcie sektora odpowiedzialnego za kontrolę uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz rozwój regionalny Czarnogóry. (portalanalitika.me)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Izabela Dąbrowa

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE