Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 10 – 16 października 2011 r.

Czarnogóra: 10 – 16 października 2011 r.

16 października 2011

Spadek obrotu i indeksów

W tym tygodniu obrót na czarnogórskiej giełdzie (Montenegroberza) był znacznie niższy niż tydzień wcześniej i wyniósł około 290.00 euro; zrealizowano 181 transakcji. Obrót obligacjami wyniósł 27.500 euro, a funduszami około 24.800 euro. Indeksy giełdowe zakończyły tydzień spadkiem w stosunku do wartości sprzed tygodnia: MONEX20 spadł o 2,66% na 10.716 punktów, podczas gdy indeks funduszy MONEXPIF o 0.71% na 4.687 pkt.

Do najbardziej płynnych papierów wartościowych należały akcje Duklja Expres (DUER), których obrót wyniósł 100.000 euro, przy niezmienionej cenie, wynoszącej 13,23 euro.

Jeśli chodzi o fundusze, w tym tygodniu najczęściej handlowano akcjami Atlasmont Fonda (ATMO). Obrót nimi wyniósł 7.200 euro, a więc zanotował wzrost o 1,69% w porównaniu z zeszłym tygodniem; cena kształtowała się na poziomie 0,049 euro.

Wśród obligacji w tym tygodniu wyróżnia się Fond za restituciju (FO02), który osiągnął obrót w wysokości około 19.200 euro, z ceną końcową 0,1790 euro.

 

15 października 2011

Wrześniowy rachunek za prąd 15% niższy

Średnie opłaty za energię elektryczną wyniosły we wrześniu 23,44 euro, o 15% mniej niż w sierpniu tego roku – podaje Elektroprivreda (EPCG).

Firma wyjaśnia, że wrześniowy rachunek jest niższy w związku z letnimi upałami, które spowodowały większe zużycie energii w sierpniu.

 

14 października 2011

Sytuacja na rynku energii elektrycznej

W ostatnim czasie w Czarnogórze zostały stworzone normatywne warunki rozwoju rynku energii elektrycznej, ale wciąż nie istnieje prawdziwa konkurencja, brak także zainteresowania wśród potencjalnych dostawców – ocenia Urząd Regulacji Energetyki (RAE).

Jak podaje, „Energy financing team” z Herceg Novi, jedyna firma posiadająca licencję na zaopatrywanie w energię, nie rozpoczęła jeszcze działalności.

 

13 października 2011

Czarnogóra straciła pozycję lidera pod względem liczby użytkowników telefonów komórkowych

Czarnogóra spadła na 4. miejsce na liście państw o największej liczbie aparatów telefonii komórkowej na głowę mieszkańca. Jak podaje Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Czarnogóra, która w 2009 była pod tym względem globalnym liderem, ma 185,28% nasycenie rynku, czyli 185 telefonów przypada na 100 mieszkańców. Nowym liderem jest Makau z 206,43% nasyceniem, a następnie Hong Kong (190,21%) i Arabia Saudyjska (187,86%).

 

12 października 2011

Minister finansów w Londynie

W ramach oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii czarnogórski Minister Finansów dr Milorad Katnić wygłosił wczoraj dwa wykłady w prestiżowej Londyńskiej Szkole Ekonomii. W spotkaniu wzięło udział około pięćdziesięciu osób – przedstawicieli społeczności akademickiej, korpusu dyplomatycznego, brytyjskich mediów i czarnogórskiej diaspory. Minister przedstawił aktualną ekonomiczno-polityczną sytuację Czarnogóry i jej perspektywy. Odpowiadał także na liczne pytania.

Minister, jak napisano w oświadczeniu, odbył wczoraj spotkania z przedstawicielami największego banku inwestycyjnego w Londynie, Barclays, dyrektorem wykonawczym Crispinem Osborne’m i jego współpracownikami.

 

11 października 2011

Paliwo tańsze najwyżej o 3 centy

Super Plus 98 i Euro Super 95 od dziś są tańsze odpowiednio o 2 i 3 eurocenty, a euro diesel i olej napędowy – o 1 eurocent.

Jak podało Ministerstwo Gospodarki agencji Mina Business, litr bezołowiowej benzyny Super Plus 98 przez kolejne 2 tygodnie kosztował będzie 1,34 euro, a Euro Super 95 1,31 euro.

Eurodiesel i olej napędowy stanieją o 1 cent odpowiednio na 1,27 euro i 94 centy. O tyle samo zmniejszy się też cena eurodiesla nabywanego w celach komercyjnych, który przez najbliższe 15 dni kosztował będzie 1,03 euro.

Maksymalne detaliczne ceny paliw w Czarnogórze zmieniają się co drugi poniedziałek w zależności od

zmian cen produktów naftowych na rynku światowym (Mediterranean Platt’s Ground) i wahań

walutowych euro i amerykańskiego dolara.

Ceny paliw w Czarnogórze nie zmienią się do następnego obrachunku 24 października.

 

10 października 2011

Świetne wyniki branży MICE

Według zapowiedzi See Top 100, największy wzrost turystyki kongresowej w ciągu najbliższych 5 lat w Europie Południowo-Wschodniej odnotuje Czarnogóra.

Dzięki szybkiemu rozwojowi infrastruktury oczekuje się rocznego wzrostu międzynarodowych przyjazdów MICE (meetings, incentives, conferences and events/exhibitions – spotkania, spotkania motywacyjne, konferencje i wydarzenia/wystawy) na poziomie 17%.

Jak podaje Poslovni Dnevnik, inwestycje w promocję bazy noclegowej, połączeń transportowych i oferty kongresowej w połączeniu z naturalnym pięknem i niskimi cenami czynią z Czarnogóry doskonałą destynację MICE.

W regionie Europy Południowo-Wschodniej wiodącymi państwami pod względem liczby odwiedzin MICE są Rumunia (46,8%) i Bułgaria (18,3%). Trochę mniej wizyt odnotowuje Słowenia (13%), Chorwacja (11,5%) i Serbia (4,7%). Czarnogóra, z 3,5%, wyprzedza pod tym względem Macedonię i Bośnię i Hercegowinę, których udział wynosi 1,1%.

 

Na podst. dan.co.me, pobjeda.co.me, vijesti.me, hypo-broker.co.me, tłum. i red. Izabela Dąbrowa

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE