Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 10 – 16 września 2012 r.

Czarnogóra: 10 – 16 września 2012 r.

Piąte forum społeczne wspólnoty energetycznej

W miejscowości Bečići odbyło się piąte forum wspólnoty energetycznej pod przewodnictwem Czarnogóry. Doroczna debata była poświęcona aktualnym problemom z dziedziny energetyki oraz kwestiom społecznym. Rząd Czarnogóry zwrócił uwagę przede wszystkim na  problematykę dialogu społecznego, który w dobie kryzysu pozwala na wypracowanie wspólnej wizji i uniknięcie społecznego sprzeciwu.

 

50 mln EUR na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw w Czarnogórze

Czarnogórski rząd zaakceptował pożyczkę Krajowego Funduszu Inwestycyjno-Rozwojowy (IRFCG) w wysokości 50 mln EUR, zaciągnięta w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Sektory, w które zainwestowane zostaną pieniądze z EBI to przede energetyka i turystyka.

 

Wskazana rekapitalizacja banków

Kapitał czarnogórskich banków zmniejszył się w pierwszym półroczu o prawie 30 mln EUR – informuje Bank Centralny  Czarnogóry (CBCG). Z informacji CBCG wynika, że w końcu lipca br. kapitał banków wynosił 275,8 mln EUR, co oznacza spadek w stosunku do końca ub. r. o 29,5 mln EUR, czyli aż o 9,65%.W związku z tym banki, które w testach wypadły słabo będą musiały zwiększyć swój kapitał, aby uzyskać wymagane przepisami minimum. Nie ujawniono jednak o które konkretnie z 11 działających na czarnogórskim rynku banków chodzi i jak duży zastrzyk gotówki jest im potrzebny.

 

Pracownicy Željezary odwołali strajk

Po spotkaniu członków zarządu Željezary Nikšić z przedstawicielami związków zawodowych i ministrem gospodarki – Vladimirem Kavariciem, pracownicy huty zdecydowali się przyjąć zaproszenie do dialogu i dać szansę tureckim właścicielom. Zatrudnieni w hucie zrezygnowali ze strajku i ulicznych protestów rozpoczętych 6 września. Od poniedziałku zostaną wznowione negocjacje dotyczące żądań pracowników, którzy domagają się wyższych pensji i zatrudnienia większej liczby pracowników. (me.seebiz.eu)

 

Więcej gości, mniej wpływów

Według danych czarnogórskiej organizacji turystycznej tegoroczny sezon należy do najbardziej udanych, innego zdania są hotelarze i gastronomowie. Wpływy z turystyki spadły o 30% w stosunku do lat ubiegłych, mimo że liczba turystów wzrosła o ok. 16%. Nastąpił spadek konsumpcji o 10%, a goście przeciętnie spędzali w hotelach 8,5 nocy. Branża turystyczna bardzo mocno liczy na wzmożony ruch we wrześniu i październiku, sprzyjają temu atrakcyjne posezonowe ceny usług. Na budwańskim wybrzeżu przebywa obecnie 5% więcej gości niż w ubiegłym sezonie. (dan.co.me)

 

KAP nie zapłacił, prąd z EPCG dalej płynie  

Ultimatum postawione zakładom aluminium z Podgoricy przez Elektroprivredę, nakazujące uiszczenie 50 mln EUR zadłużenia za energię elektryczną nie zostało zrealizowane. W ciągu ostatnich miesięcy produkcja aluminium została znacząco zmniejszona a ceny surowca w dalszym ciągu utrzymują się na niskim poziomie. KAP nie jest w stanie na bieżąco regulować faktur częściowych, łączna suma zadłużenia zakładu wynosi 360 mln EUR, z czego ponad 100 mln objęte jest gwarancją skarbu państwa. (pobjeda.me)

 

Mimo kryzysu stale rośnie liczba nowych przedsiębiorstw

W drugim kwartale 2012r. liczba firm w Czarnogórze wzrosła o 11,6% w stosunku do pierwszego kwartału tego roku. Największy wzrost odnotowano w sektorze handlu i hotelarskim. W Podgoricy działa 33,8% wszystkich krajowych przedsiębiorstw. Aż 99% ogólnej liczby firm jest własnością prywatną.  (pobjeda.me)

Rząd bezradny wobec rosnących cen artykułów spożywczych

Rząd nie ma większych możliwości wyhamowania wzrostu cen artykułów importowanych takich jak olej, cukier, kawa i mąka. Istnieje jedynie szansa na utrzymanie na stałym poziomie cen produktów krajowych, ale tylko w przypadku współpracy rządy z handlarzami i przetwórcami. Susza dotknęła wielu rolników i przetwórców, a ceny żywności wzrosły na całym świecie. Aby pomóc czarnogórskim rolnikom przetrwać zimę, ministerstwo rolnictwa importuje siano z Polski oraz BiH.   (cdm.me)

 

Nowy przetarg na Tehnostil

Rada powiernicza walcowni zimna Tehnostil ogłosiła siódmy już przetarg publiczny na sprzedaż majątku zakładu, którego cena początkowa wynosi ok 2,16 mln EUR. W licytacji mogą uczestniczyć firmy i osoby prywatne, oferty można składać do 29 września. Produkcja w zakładzie została wstrzymana w połowie 2009 roku, w zeszłym roku ogłoszono upadłość walcowni.  (vijesti.me)

 

Podsumowanie tygodnia na czarnogórskiej giełdzie

W minionym tygodniu łączna wartość obrotów wyniosła 6,11 mln EUR, zrealizowana poprzez 36 transakcji. Indeks giełdowy MONEX20 spadł o 0.26%, a  MONEXPIF wzrósł  1,96%. Największy udział w ruchu, 6 mln EUR, stanowiły transakcje funduszu obligacyjnego emitowanego przez ministerstwo finansów Czarnogóry. Największy wzrost odnotowały akcje spółki zarządzania przedsiębiorstwami i nieruchomościami MIG 0,0381 (6,12%), Elektroprivrede 1,85 EUR (2,77%), oraz Plantaže 0,1504 EUR (0,26%). Najwięcej stracili właściciele papierów wartościowych terminalu kontenerowego (-14,09%) i portu Bar (-1,33%). (montenegroberza.com)

 

Przegląd przygotowała: Ida Szmacińska

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE