Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 11 – 17 lutego 2013 r.

Czarnogóra: 11 – 17 lutego 2013 r.

banknoty euro.europarl.europa.eu

Opracowała: Ida Szmacińska

 

Polacy zainteresowani przejęciem KAP

Polska grupa przemysłowa BORYSZEW S.A. jest zainteresowana przejęciem Kombinatu Aluminium z Podgoricy (KAP), oznajmił dyrektor firmy Piotr Szeliga. Według oficjalnych informacji, wkrótce KAP zostanie poddany procesowi due diligence w celu określenia potencjału fabryki oraz ewentualnego ryzyka związanego z przejęciem. Od wyników tej procedury zależeć będzie, czy grupa BORYSZEW S.A. złoży ofertę akcjonariuszom.

 

EBOiR planuje przeznaczyć 150 mln EUR na projekty w Czarnogórze

EBOiR w 2013 r. planuje przeznaczyć aż 150 mln EUR na projekty rozwojowe w Czarnogórze. Strategia EBOiR wobec Czarnogóry bazuje na trzech głównych motorach wzrostu –  pierwszym z nich jest poprawa sytuacji gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności szczególnie w sektorze rolnym oraz małych przedsiębiorstw. Drugim elementem jest zrównoważona turystyka i to nie tylko rozumiana jako inwestycje w zaplecze hotelowe, ale również w infrastrukturę, w tym drogi i obwodnice. Trzecim motorem rozwoju ma być sektor energetyczny, ponieważ istnieje realna szansa na to, aby Czarnogóra stała się regionalnym centrum produkcji energii elektrycznej.

 

Zalecenia MFW dla rozwoju gospodarki w Czarnogórze

W dniach od 6. do 13. lutego 2013 roku w Podgoricy przebywała delegacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rezultatem wizyty są zalecenia, zgodnie z którymi Rząd powinien wzmocnić starania mające na celu ograniczenie szarej strefy, mimo że ten cel pochłonie dodatkowe nakłady finansowe. Ponadto czarnogórski rząd musi w tym roku osiągnąć zakładany poziom deficytu budżetowego by zatrzymać wzrost długu publicznego.

 

Płaca minimalna zostanie podniesiona

Trwają rozmowy na podwyższeniem poziomu płacy minimalnej, która obecnie wynosi 147 EUR, co stanowi 30% przeciętnego wynagrodzenia i jest to kwota o 28 EUR niższa od granicy ubóstwa wynoszącej 175 EUR. Propozycja Wolnych Związków Zawodowych Czarnogóry zakłada podniesienie minimalnego zarobku do poziomu połowy średniej pensji, która wynosi 497 EUR, co stanowiłoby 249 EUR. Rząd dopuszcza wzrost minimalnej płacy maksymalnie o 10%.

 

Rząd udzieli 1,2 mln EUR gwarancji dla Montenegro Airlines

Rząd Czarnogóry obejmie gwarancjami państwowymi zadłużenie Montenegro Airlines w Pierwszym Banku Czarnogóry (Prva banka Crne Gore), ogłoszono po posiedzeniu rządu. Pieniądze mają być wykorzystane na inwestycje w środki trwałe. Umowa kredytowa wynosi 1,2 mln EUR. Pożyczka zostanie udzielona na 8 lat z dwuletnim okresem karencji, a stopa procentowa to 6 miesięczny EURIBOR (aktualnie 0,37%) + 8% w skali roku.

 

Rząd planuje opodatkowanie marynarzy

Ministerstwo Finansów Czarnogóry i komisja ds. zwalczania szarej strefy zamierzają skontrolować dochody czarnogórskich marynarzy zatrudnionych w zagranicznych przedsiębiorstwach żeglugowych. Przychody z tego tytułu są traktowane jako dochód z samodzielnej działalności, która jest objęta podatkiem w wysokości 9%. Ustawa o podatku dochodowym przewiduje, że obejmie on osoby fizyczne przebywające na terenie Czarnogóry ponad 183 dni w danym roku podatkowym lub posiadające w Czarnogórze centrum osobistych interesów.

 

Przetarg na sprzedaż warzelni soli po raz piąty

Masa upadłościowa ulcinjskiej warzelni soli Bajo Sekulić po raz piąty została wystawiona na sprzedaż. Obecna cena wynosi 219 mln EUR i jest niższa o 6 mln EUR  od poprzedniej ceny i  38,8 mln EUR od ceny pierwotnej. Prawo do działu mają krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które opłacą kaucję w wysokości 1% wartości przedmiotu sprzedaży. Przetarg zakończy się 15 marca. (bankar.me)

 

Rząd przejmuje długi RTCG, MA i transportu kolejowego

Czarnogórski rząd w tym roku planuje przejąć w sumie 9,6 mln EUR długu trzech spółek z większościowym udziałem skarbu państwa. Zgodnie z decyzją dotyczącą pożyczek i udzielania gwarancji w 2013 roku, na które przeznaczono 250 mln EUR z budżetu państwa, rząd przejmie zadłużenie kolei w wysokości 3,5 mln EUR, radio telewizji Czarnogóry 2,4 mln EUR oraz Montenegro Airlines 3,7 mln EUR. (vijesti.me)

 

Wzrost sprzedaży mieszkań

Ceny nowo wybudowanych mieszkań w Czarnogórze od października do końca grudnia 2012r. byłe o 13,5% mniejsze niż w tym samym okresie w roku 2011, i średnio wynosiły 1160 EUR za m2, w tym czasie sprzedaż mieszkań wzrosła nawet o 58,6%  . Najwięcej mieszkań w ubiegłym roku sprzedano w Podgoricy – 151, następnie w Nikšiciu 16 i Budwie – 11. W dalszym ciągu najwyższe ceny mieszkań utrzymują się w Budwie, a najniższe w Nikšiciu.   (vijesti.me)

 

Serbowie rozważają przejęcie Czarnogórskiej Poczty

Dyrektor generalny Serbskiej Poczty (JP PTT Srbija) przymierza się do ekspansji na sąsiednie kraje – rozważane jest m.in.  przejęcie Czarnogórskiej Poczty (Pošta Crne Gore). Zamiast prywatyzacji spółki, brane jest pod uwagę przejęcie któregoś z przedsiębiorstw pocztowych  w regionie. Pošta Crne Gore znajduje się wprawdzie w tegorocznym planie Rady ds. Prywatyzacji, jednak zamiast klasycznej prywatyzacji polegającej na sprzedaży przedsiębiorstwa przewidziana jest dzierżawa, bowiem Pošta Crne Gore pozostaje wyjątkiem wśród nierentownych w większości państwowych spółek –  w ciągu dziewięciu miesięcy ub. roku osiągnęła zysk w wysokości 793 tys. EUR.

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE