Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 15 – 21 października 2012 r.

Czarnogóra: 15 – 21 października 2012 r.

Coraz bliżej budowy trasy Gusinje – Podgorica

Prezydent miasta Plav Orhan Šahmanović i albański premier Sali Berisha spotkali się w czwartek w Tiranie, gdzie rozmawiali na tematy związane z  budową od dawna planowanej drogi Gusinje – Podgorica, która będzie przechodziła przez terytorium Albanii i tym samym pozwoli na skrócenie podróży do Podgoricy mieszkańcom gminy Plav o 110 km. Oprócz zasadniczego tematu spotkania, jakim była planowana trasa, politycy rozmawiali także o możliwości innych wspólnych przedsięwzięć oraz wyrazili zadowolenie ze stosunków dobrosąsiedzkich i międzypaństwowych. (pobjeda.me)

 

Przyjęto projekt strategii regionalnego rozwoju energetyki

Rada Ministerialna Wspólnoty Energetycznej Europy Południowo-Wschodniej przyjęła projekt Regionalnej Strategii Energetycznej. Projekt przewiduje inwestycje na poziomie 40 mld EUR do 2020 r. oraz dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Wedle przyjętej strategii dla Europy Południowo-Wschodniej, systemy energetyczne w regionie po raz pierwszy mają zostać połączone w jeden. Przedstawiciele organizacji pozarządowych domagają się odroczenia projektu ze względu na uchybienia formalne. (portalanalitika.me)

 

Jak kształtują się zarobki Czarnogórców?

Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło w Czarnogórze we wrześniu 2012 roku 721 EUR, a więc 483 EUR netto. Z kolei przeciętne minimalne koszty utrzymania w tym miesiącu oscylowały w granicach 793 EUR – wynika z danych Monstatu. Średnie zarobki wzrosły głównie w przemyśle. Mniej zarobiono między innymi w służbie zdrowia i opiece zdrowotnej oraz w usługach administracyjnych. W porównaniu do sierpnia średnie zarobki netto wzrosły o ok. 0,6%. (portalanalitika.me)

 

Riwiera Budwańska pozywa najemcę kilku obiektów turystycznych na wybrzeżu

Grupa hotelarska Budvanska rivijera wniosła skargę na najemcę hotelu Sveti Stefan, Villi Miločer i Plaży Królewskiej – Adriatic Properties – w związku z zadłużeniem powodowanym zaległościami w uiszczaniu podatku od nieruchomości za ubiegły rok. Dług za podatek od nieruchomości wynosi 120 tys. EUR, najemca jest ponadto winien 2,5 mln za dzierżawę. Spór dotyczący wypłaty roszczeń ma zostać wkrótce rozwiązany, ale do tej pory trzeba zastanowić się nad ważniejszą kwestią dotyczącą wyrównania opłat czynszowych. (vesti.rs)

 

Wzrost liczby przedsiębiorstw

Pomimo kryzysu ilość podmiotów gospodarczych w 2. kwartale wzrosła w Czarnogórze o 11,6% w porównaniu z 1. kwartałem tego roku – podał Czarnogórski Urząd Statystyczny (MONSTAT). Największy wzrost odnotowano w Podgoricy (obecnie łącznie 8 029 przedsiębiorstw), Budvie (2 590) i Barze (2 185), a najmniejszy w Plužine (32)  i Šavniku (19). Porównując dane z pierwszego kwartału 2012 r., wzrost nastąpił w każdej dziedzinie gospodarki. (cdm.me)

 

Udany sezon turystyczny w Czarnogórze

Legalne przychody z turystyki mogą wynieść na koniec roku 670-700 mln euro, ale łączne obroty w szarej strefie wygenerują nawet 1,1 mld euro zysku – powiedział prezes Czarnogórskiego Stowarzyszenia Turystycznego Žarko Radulović. Wyniki z pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku są lepsze w porównaniu do roku ubiegłego zeszłego. Mógł na to mieć wpływ wcześniejszy początek sezonu turystycznego. Według wstępnych prognoz okres po sezonie także zapowiada się dobrze. (seebiz.eu)

 

Czarnogóra w walce z korupcją i przestępczością

Czarnogóra jest na dobrej drodze do Unii Europejskiej, czego dowodzi roczny raport Komisji Europejskiej – powiedział w środę premier Igor Luksić. Dokument ten jest wytyczną dla sprawniejszej organizacji pracy w ramach struktury negocjacji. Według raportu Czarnogóra osiągnęła postęp w realizacji reform, ale musi wzmocnić walkę z przestępczością i korupcją, a także rządy prawa i obszary te znajdą się pod specjalnym nadzorem Brukseli do lata przyszłego roku. (seebiz.eu)

 

Czarnogóra rozpoczyna mediacje z Serbią w sprawie hydroelektrowni na rzece Lim

W związku z zapowiedzianą przez Serbię budową hydroelektrowni na rzece Lim , przepływającej przez terytorium obydwu państw, Czarnogóra żąda wymiany informacji i ponadnarodowych konsultacji dotyczących wszelkich zmian w regionie  ̶  ogłosiła pomocnik ministra rozwoju i turystyki Czarnogóry Ivana Vojinović. Oba kraje podpisały konwencję Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, co oznacza, że przy tworzeniu planów budowy elektrowni wodnej na Limie trzeba uwzględnić stanowisko strony czarnogórskiej i serbskiej. (seebiz.eu)

 

Wzrost gospodarczy na poziomie 2,5%

Według prognoz Ministerstwa Finansów czarnogórska gospodarka osiągnie w przyszłym roku wzrost gospodarczy na poziomie 2,5%. Rząd przyjął strategię makroekonomiczną do roku 2015, która opiera się na dotychczasowych wynikach i szacunkach potencjału Czarnogóry. Autorzy strategii zapowiadają wzrost gospodarczy w Czarnogórze w 2014 roku w wysokości 3%, a rok później nawet do 3,5%. Oczekuje się, że tegoroczne wyniki także będą na plusie. (pobjeda.me)

 

Konieczny kompromis w sprawie ośrodka narciarskiego Durmitor

Firma Winter, zwycięzca przetargu na zakup ośrodka narciarskiego Durmitor, przedstawiła jego syndykowi swój projekt umowy. Nabywca chciałby zakończyć formalności przed nadchodzących sezonem turystycznym. Spotkanie z syndykiem ma się odbyć w najbliższy poniedziałek. Poprzednia umowa przygotowana przez obecnego zarządcę ośrodka zawierała wiele niejasności i okazała się niezadowalająca dla firmy Winter. (pobjeda.me)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Izabela Dąbrowa

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE