Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 1,5 mln turystów i 721 mln euro przychodu z turystyki w 2013 roku
Plaža Ploče - vijesti.me

Czarnogóra: 1,5 mln turystów i 721 mln euro przychodu z turystyki w 2013 roku

Całkowity przychód z turystyki w ubiegłym roku, według szacunków ministerstwa, wynosi 721 mln euro, a więc 3% więcej niż w 2012 roku. – Obserwując ostatnie lata, dochody z turystyki stale rosną. Stopa wzrostu w 2009 roku wynosiła 1%, w 2010 i 2011 roku – 6,4%, a w 2012 roku – 4,3%, poinformowano w raporcie Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki.
Wskaźniki finansowe ruchu turystycznego w zeszłym roku wskazują, że w zeszłym roku praca w sektorze turystyki przyniosła pożądane efekty. – Potwierdza to  fakt, że poziom ruchu z całego 2012 roku został osiągnięty w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy ubiegłego roku i to 1,6% w przychodzie, 1,1% w liczbie turystów i 1,4% w zrealizowanych noclegach, przekazano z ministerstwa.
Pozytywny trend w ostatnich pięciu latach obserwuje się w liczbie turystów i zrealizowanych przez nich noclegach. W zeszłym roku Czarnogórę odwiedziło 1 492 006 turystów, co daje o 3,6% więcej niż w 2012 roku, podczas gdy liczba zrealizowanych noclegów wyniosła 9 411 943 (wzrost o 2,8%).
– Turyści zagraniczni osiągnęli 89% ogólnej liczby zrealizowanych noclegów. Jeśli chodzi o strukturę to w 2013 roku najwięcej noclegów osiągnęli Rosjanie (28,1%), Serbowie (25,1%), turyści z Bośni i Hercegowiny (7,5%), Ukrainy (5,6%), Kosowa (3,3%), Polski (2,7%), Niemiec (2,3%) i Francji (2,2%). Turyści z innych krajów zrealizowali 23,2%, ogłosił Monstat.
Średnia długość pobytu zagranicznych gości w zeszłym roku wyniosła 6,3 dnia. Podróżni z Rosji i Kosowa przebywali w Czarnogórze najdłużej, niepełne 8 dni. Miejscowi turyści gościli przeciętnie 5,9 dnia.
– Jednym z najbardziej krytycznych aspektów rozwoju turystyki jest wciąż obecna koncentracja dużej liczby turystów w stosunkowo krótkim okresie roku. Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej wizyt turystów notuje się w miesiącach letnich, w Czarnogórze, w 2013 roku przebywało wtedy 68% turystów, którzy zrealizowali 75% noclegów.
Zaobserwowano również iż w łącznych zrealizowanych noclegach w zeszłym roku, region przybrzeżny Czarnogóry miał udział na poziomie 96,98%, centralna część kraju 1,69%, a północna część 1,33%.
Kiedy weźmie się pod uwagę trend w kierunkach ruchu turystycznego w Czarnogórze w ciągu ostatnich pięciu latach, a także raporty Światowej Organizacji Turystyki, które odnoszą się do trendów globalnych, oczekuje się kontynuacji i prognozuje się wzrost wszystkich wskaźników branży turystycznej w tym roku z 3% na 4%.

Źródło: rtcg.me, montenegro.travel

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE