Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 17 – 23 października 2011 r.

Czarnogóra: 17 – 23 października 2011 r.

23 października 2011

Prywatyzacja czarnogórskiej Poczty

Rząd rozpoczął przygotowania do prywatyzacji Poczty Czarnogóry, a przetarg ma zostać rozpisany w przyszłym roku. Jest to pierwszy w regionie przypadek sprzedaży kluczowego przedsiębiorstwa z branży pocztowej.

Niedawno utworzona Komisja Przetargowa, na czele której stanął wicepremier dr Vujica Lazović, podała, że pierwszym krokiem będzie przekształcenie Poczty ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, co pociągnie za sobą zmianę Statutu i kompletnej dokumentacji. Rząd powinien rozpocząć wprowadzanie tych zmian już na początku listopada.

 

22 października 2011

Tygodniowy raport z czarnogórskiej giełdy

W tym tygodniu poprawę sytuacji na czarnogórskiej giełdzie (Montenegroberza) można było zaobserwować w obrocie, który wyniósł 460 tys. euro, i w liczbie przeprowadzonych transakcji – 262 – prawie o 60% większej niż tydzień wcześniej. Podobnie przedstawia się stan indeksów giełdowych, które przez cały miniony tydzień codziennie były na plusie i na poziomie tygodnia osiągnęły wzrost o 3,47% i 2,4%, odpowiednio indeks funduszy MONEXPIF i indeks głównych spółek giełdowych MONEX20. Pod względem wielkości obrotu i ilości sprzedanych akcji prym wiodły firmy Crnogorski Telekom (TECG) i Kombinat Aluminium (KAPG).

 

21 października 2011

Zapowiedź rozpoczęcia rozmów z UE poprawiła rating Czarnogóry

Zalecenie Komisji Europejskiej, aby rozpocząć negocjacje członkowskie z Czarnogórą, miało pozytywny wpływ na rating kredytowy państwa – oceniła agencja Moody’s. Zostanie to uwzględnione przy tworzeniu kolejnego raportu.

Jak podaje Moody’s w swoim cotygodniowym komentarzu, mimo obecnych problemów z długiem publicznym w niektórych państwach strefy euro i kryzysu wzrostu gospodarczego w Europie, Czarnogóra, której rating kredytowy, według Moody’s, jest stabilny i wynosi Ba3 (obligacje obarczone wysokim ryzykiem), skorzysta na członkostwie w Unii.

 

20 października 2011

EBRD prognozuje 2-procentowy wzrost

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zmienił swoje początkowe prognozy dotyczące Czarnogóry i zmniejszył zapowiadane tempo rozwoju gospodarki do 2% w roku 2011 zamiast wcześniejszych 2,1%.

EBRD w przyszłym roku oczekuje w Czarnogórze wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) o 2,6%, czyli mniej niż według prognoz z początku miesiąca, kiedy wzrost zapowiadano na poziomie 3%.

 

19 października 2011

Średnia płaca 477 euro

Jak podaje Czarnogórski Urząd Statystyczny (Monstat) średnia płaca w Czarnogórze wynosiła we wrześniu 477 euro netto, co daje brutto 712 euro.

W porównaniu z sierpniem tego roku, średnia płaca zwiększyła się o 0,4%, a w stosunku do września 2010 r. zmniejszyła się o 0,8%. Tegoroczna wrześniowa średnia płaca jest niższa o 0,4% także od średniej miesięcznej płacy netto w 2010 r.

 

18 października 2011

Inflacja 3,7%

Miesięczna inflacja, mierzona zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumenckich (HICP), wzrosła we wrześniu o 0,2%, głównie z powodu wzrostu cen warzyw i odzieży.

Roczna inflacja wynosiła we wrześniu 3,7% i była większa niż w sierpniu, kiedy znajdowała się na poziomie 3,6%.

Miesięczny wzrost cen, biorąc pod uwagę główne grupy, odnotowano w kategoriach: odzież i obuwie (3%), pozostałe produkty i usługi (2%), żywności i napoje bezalkoholowe (0,3%) oraz transport (0,1%).

Spadły natomiast ceny sprzętów domowych i utrzymania mieszkania, rekreacji i kultury, hoteli i restauracji (0,2%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniły się ceny alkoholi i wyrobów tytoniowych, mieszkania, wody, prądu, gazu i pozostałych paliw, służby zdrowia, komunikacji i szkolnictwa.

 

17 października 2011

Koszyk konsumpcji 767 euro

Koszyk konsumpcji we wrześniu tego roku nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosił 767 euro.

Nieznacznie mniejsze w porównaniu z sierpniem 2010 r. były wartości minimalnego koszyka konsumpcji obejmującego jedzenie i napoje bezalkoholowe, który we wrześniu wynosił 251,2 euro, i umownego czynszu w wysokości 175,5 euro.

Jak podaje Czarnogórski Urząd Statystyczny (Monstat) wartość minimalnego koszyka konsumpcji obejmującego produkty inne niż spożywcze i usługi nieznacznie wzrosła w odniesieniu do sierpnia i wynosiła we wrześniu 340,3 euro.

Wartości minimalnego koszyka konsumpcji we wrześniu w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym wzrosła o 2,1%, podczas gdy w stosunku do grudnia 2010 była większa o 1,6%.

 

Na podst. dan.co.me, hypo-broker.co.me, pobjeda.co.me, vijesti.me, tłum. i red. Izabela Dąbrowa

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE