Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 17 – 30 grudnia 2012 r.

Czarnogóra: 17 – 30 grudnia 2012 r.

 

Montenegro Airlines najlepszą firmą lotniczą w regionie

Czarnogórskie linie lotnicze zostały sklasyfikowane wśród pięciu najlepszych regularnych przewoźników lotniczych w Europie, uznano je również za wyróżniające się na tle regionu. Z usług Montenegro Airlines skorzystało w mijającym roku ponad 600 tys. pasażerów, czyli o 6% więcej niż w 2011. Przedsiębiorstwo zanotowało wzrost przychodów o 3,4 mln EUR.

 

Działalność KAP po Nowym Roku stoi pod znakiem zapytania

Zarząd Kombinatu Aluminium Podgorica (KAP) zażądał od Rady Dyrektorów podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia fabryki. Po nowym roku wygasa umowa na dostawę energii elektrycznej z czarnogórskiej Elektroprivredy, bowiem KAP nie jest w stanie pobierać energii po cenach rynkowych.

 

Kredyt EBOiR dla sieci handlowej wesprze konkurencję na rynku

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zapewni kredyt w wysokości 4,64 mln EUR dla wiodącej czarnogórskiej sieci handlowej Voli, co pozwoli jej na przejęcie piątej największej sieci supermarketów w kraju – Novito. Jak podano w oświadczeniu EBOiR, ma to wesprzeć konkurencję na rynku handlu detalicznego w Czarnogórze.

 

Na projekt współpracy transgranicznej Serbii i Czarnogóry przeznaczono 3,2 mln EUR

Program współpracy transgranicznej Serbii i Czarnogóry obejmie 15 projektów, a jego wartość to 3,2 mln EUR – w Podgoricy podpisano umowę dotyczącą jego realizacji. Projekt finansowany jest z funduszu przedakcesyjnego UE, z całej sumy 1,8 mln przypada Czarnogórze, zaś 1,4 mln Serbii.

 

Nie powiodła się kolejna próba sprzedaży dziennika Pobjeda

Rząd Czarnogóry zdecydował o postawieniu w stan upadłości  dziennika Pobjeda, po tym jak sarajewska spółka „Avaz roto-press”, jedyny zainteresowany kupnem pakietu większościowego akcji dziennika wycofał się z negocjacji. Problemy ze sprzedażą pojawiły się, ponieważ nowy właściciel gazety byłby zmuszony spłacić 5,37 mln EUR, tyle ile wynoszą długookresowe zobowiązania kredytowe Pobjedy.

 

W listopadzie zanotowano -0,1% deflacji

Z informacji podanych przez MONSTAT wynika, że w listopadzie deflacja w Czarnogórze, mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych, wyniosła -0,1%, podczas gdy roczna inflacja kształtuje się na poziomie 5,2%. Największy wpływ na miesięczny poziom deflacji miał spadek cen owoców i warzyw, paliw i smarów, usług zakwaterowania, sprzętu telefonicznego oraz usług gastronomicznych w kawiarniach i barach.

 

Amerykańskie firmy zainteresowane budową autostrady

Kilka dużych amerykańskich firm wyraża zainteresowanie realizacją projektu budowy autostrady oraz chęć inwestowania w czarnogórską turystykę. Dla amerykańskich inwestorów sporym problemem są bariery formalno- prawne. (cdm.me)

 

Mniejsza liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w Czarnogórze na koniec grudnia wynosi 30559 osób, a stopa bezrobocia 13,17 %. Od początku 2012 r. Urząd pracy odnotował 18115 nowo zatrudnionych pracowników, pracownicy sezonowi  to 9304 osób. Od początku roku urząd wydał 19008 pozwoleń na pracę. (vijesti.me)

 

Prognozy rozwoju gospodarczego Czarnogóry w 2013 roku

Bank Światowy ocenił, że w nadchodzącym roku gospodarka Czarnogóry nie osiągnie 2,5% wzrostu, lecz nawet mniej niż 1%, a deficyt fiskalny będzie znacznie wyższy niż 2,7%, jak poinformowano w przedstawionym przez władze budżecie, a wyniesie więcej niż 4%. Ministerstwo uwzględnia również możliwość zaistnienia wzrostu niższego niż 2,5%. Byłoby to powodowane pogłębiającym się kryzysem w strefie euro.

 

Raport MONSTAT o wymianie handlowej od stycznia do listopada br.

Z raportu Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego wynika, że całkowite obroty w wymianie handlowej Czarnogóry w okresie od stycznia do listopada 2012 r. wyniosły 2,02 mld EUR i były o 3% niższe niż w ubiegłym roku. W tym okresie wyeksportowano towary o wartości 334,4 mln EUR, to jest aż o 20% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła natomiast o 1,3%  wartość towarów importowanych do kraju

 

Zwiększenie stawki podatku ciosem dla pracodawców

Decyzją czarnogórskiego rządu płace większe od 400 brutto mają podlegać opodatkowaniu 12% zamiast 9%. Związek pracodawców ostrzega, że będzie to obciążenie dla krajowej gospodarki, a decyzja wpłynie negatywnie zarówno na pracodawców jak i pracowników. (cdm.me)

 

Czarnogórski rząd zadłużył się na kolejne 40 mln EUR

Rząd upoważnił ministra finansów, Radoja Žugića, do zawarcia zlecenia kredytowego wartego 40 mln EUR z Erste Bank oraz Societe Generale Bank dla obsługi zobowiązań budżetowych na rok 2012 i do stworzenia rezerwy na pierwszy kwartał przyszłego roku. Kwota odsetek zostanie określona po podpisaniu umowy. (vijesti.me)

 

Dziewięć ofert w przetargu na budowę linii kolejowej

Dziewięć ofert wpłynęło na przetarg na wybór konsultanta projektu budowy kolei Kotor- Cetinje, który został rozpisany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Prace mają rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i trwać sześć miesięcy.(rtcg.me)

 

Plantaža osiągnęła brutto 3,5 mln brutto

Całkowity dochód spółki Plantaža wyniósł w tym roku ponad 35 mln EUR, z czego 40% zostało osiągnięte na rynku krajowym, a 60% na rynku zagranicznym. Plantaža eksportuje wino do ponad 30 krajów, po raz pierwszy w tym roku czarnogórskie wino znalazło się w Singapurze i Malezji. Spółka zachęca do rozwoju winiarstwa w Czarnogórze, organizuje akcje zakupów winogron od lokalnych plantatorów oferując im korzystne ceny i profesjonalną pomoc. (portalanalitika.me)

 

Ceny energii w Czarnogórze wśród najwyższych na Bałkanach

Najmniej za energię elektryczną w regionie płacą mieszkańcy Serbii, gdzie kWh kosztuje 5,1 centa, a najwięcej mieszkańcy Słowenii – 14,47 centów. Czarnogóra z ceną 8,13 centów bez VAT i 9,5 centów z VAT za kilowatogodzinę  jest na trzecim  miejscu – po Chorwacji – gdzie kWh kosztuje 11,5 centów. Czarnogóra importuje większą ilości energii elektrycznej, którą próbuje pokryć deficyt prądu pozyskiwanego z rodzimych źródeł.

 

Opracowała: Ida Szmacińska

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE