Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 18 – 24 marca 2013 r.

Czarnogóra: 18 – 24 marca 2013 r.

euro cg

Opracowała: Ida Szmacińska

 

Spotkanie wiceministra gospodarki z polskimi ekonomistami

Wartość wymiany handlowej między Czarnogórą a Polską wyniosła w ubiegłym roku ok. 10 mln EUR, nie jest to zadowalający rezultat. Należy podjąć działania zmierzające do polepszenia kontaktów gospodarczych pomiędzy krajami, aby osiągnąć poziom odzwierciedlający realne możliwości – ogłosił wicepremier Czarnogóry, Rafet Husović po spotkaniu z delegacją polskich ekonomistów kierowaną przez wiceministra gospodarki Polski, Andrzeja Dychę. Efektem spotkania były również ustalenia dotyczące wizyty czarnogórskiej delegacji w Polsce w celu wymiany doświadczeń na temat rozwoju regionalnego oraz obszarów wiejskich, jak i zarządzania unijnymi funduszami przedakcesyjnymi, które to Polska najlepiej wykorzystała ze wszystkich państw członkowskich.

 

Skarb państwa przejmie długi KAP

W poniedziałek komisja finansów i budżetu będzie się zajmować wnioskiem rządu o rozwiązanie sytuacji kombinatu aluminium (KAP), odnośnie ofertą rosyjskiego właściciela, który gotów jest zrzec się prawa własności na rzecz organów wykonawczych.  Rosyjscy właściciele – spółka CEAC, zarządzana przez grupę EN+, zaoferowali władzom Czarnogóry, przeniesienie na rzecz państwa 29,3% swoich udziałów. Pozostałe dwie opcje brane pod uwagę, to ogłoszenie upadłości oraz propozycja przejęcia kombinatu przez właściciela huty Željezara. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas sesji plenarnej, zaplanowane na dziesiątego kwietnia.

 

Niemcy i Hindusi zainteresowani budową autostrady Bar–Boljare

Zainteresowanie budową części autostrady Bar-Boljare, na odcinku od Smokovca do Mateševa, wyraziła niemiecka firma Herrenknecht. Brajović spotkał się w tej sprawie także z przedstawicielami indyjskiego konsorcjum IL&FS Transportation Networks, które również jest zainteresowane współpracą przy budowie autostrady Bar-Boljare. Istniejące możliwości zostaną szczegółowo przeanalizowane. Oprócz autostrady, kooperacja mogłaby objąć również budowę drogi szybkiego ruchu wzdłuż czarnogórskiego wybrzeża.

 

Inflacja w lutym

Inflacja w ujęciu miesięcznym w lutym br. wyniosła 0,1%, natomiast w ujęciu rocznym osiągnęła poziom 3,3% – poinformował Czarnogórski Urząd Statystyczny MONSTAT. Największy wpływ na wzrost miesięcznej stopy inflacji miał wzrost cen warzyw, owoców, paliw i olejów, a także pozostałych produktów spożywczych, wody mineralnej i napojów bezalkoholowych. W badanym okresie zanotowano wzrost cen wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o 0,6%, tyle samo wzrosły także koszty transportu, żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o  0,4%, a wydatki związane ze zdrowiem zwiększyły się o 0,3%.

 

Elektrownia Pljevlja : czeska oferta droższa od chińskiej o 32 mln EUR

Chińscy inwestorzy – China power HUBEI, zainteresowani budową drugiego bloku elektrowni cieplnej przedstawili korzystniejszą finansowo ofertę niż czeska spółka Škoda Praha. Oferta Czechów jest lepsza pod względem efektywności energetycznej, jednak kosztowniejsza. Czesi wycenili projekt na 307 mln EUR, chińska propozycja warta jest 275 mln EUR. Chińczycy zaproponowali również krótszy okres budowy – do 30 miesięcy, Škoda praha przewiduje 3 lata na ten cel. Rząd powinien wkrótce podjąć rozstrzygającą decyzję, by jak najszybciej rozpocząć budowę pierwszego większego obiektu energetycznego od 1982 roku. (antenam.net)

 

Turystyka morska w 2012 roku

W 2012 roku na morze terytorialne Czarnogóry wpłynęło 2987 obcych statków wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych. Jest to o 0,8 % więcej niż w 2011 roku. 2438 statków wpłynęło drogą morską, natomiast 549 wprowadzono drogą lądową. Największy procent statków stanowią jachty motorowe – 47,9 % (1430) i żaglówki – 35,3 % (1053) – poinformował Czarnogórski Urząd Statystyczny MONSTAT. Statkami przybyły w zeszłym roku 14 494 osoby, jest to o 3,7 % więcej aniżeli w 2011 roku. Według narodowości Czarnogórę odwiedziło najwięcej Brytyjczyków (11,4%), Włochów (9,1%) i Niemców (6,3%).

 

Czarnogórskie mięso będzie eksportowane na rynek rosyjski

Po trzech latach starań sześciu producentów mięsa i produktów mięsnych z Czarnogóry otrzymało zgodę władz rosyjskich na eksport swoich wyrobów na rynek Federacji Rosyjskiej – ogłoszono z ambasady Czarnogóry w Moskwie. Możliwość tę zagwarantowano firmom Goranović z Nikšicia, Mesopromet z miejscowości Bijelo Polje, Gradina Company z Rožaja, Interprodukt i Nani prom z Cetinje oraz Pantomarket z Herceg Novi.

 

Kobiety kierują co 10 przedsiębiorstwem w Czarnogórze

W Czarnogórze zaledwie 10% przedsiębiorstw jest w posiadaniu kobiet. Tym samym znajduje potwierdzenie teza, że paniom nie przychodzi łatwo ani objęcie stanowiska kierowniczego ani założenie własnej firmy. Ponadto kobiety często padają ofiara stereotypowego myślenia zarówno ze strony partnerów biznesowych, jak i klientów. W Czarnogórze, w porównaniu z Europą, nie ma dostatecznego wsparcia instytucjonalnego dla kobiet chcących otworzyć własny biznes.

 

Spadek liczby użytkowników telefonii komórkowej

Nieustannie od 6 miesięcy spada liczba użytkowników telefonów komórkowych. Według danych Agencji komunikacji elektronicznej i usług pocztowych w Czarnogórze, w lutym było ok 965 tys. użytkowników telefonii komórkowej. Za główny czynnik oddziałujący na liczbę klientów czarnogórskich operatorów uważa się podatek w wysokości 1 EUR, obowiązujący od czerwca ubiegłego roku. Podatek od usług telekomunikacyjnych, zgodnie z prognozami, zasilił rządową kasę już o 3,2 mln EUR.

 

7 mln EUR przychodu z gospodarki leśnej

Program gospodarki leśnej na 2013 r. przewiduje przychody w wysokości 7,12 mln EUR, z czego 88% stanowią opłaty koncesyjne (6,27 mln EUR). Całkowita miara objętości dzierżawionych lasów wynosi 513,33 tys. m2. Tegoroczny budżet Czarnogór przeznaczył 4,73mln EUR dyrekcji lasów państwowych, z czego większość ma zostać przeznaczona na program gospodarki leśnej 7 zarządzających jednostek, którym wygasa ważność z końcem 2013 roku. (portalanalitika.me)

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE