Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 25.03 – 7.04. 2013 r.

Czarnogóra: 25.03 – 7.04. 2013 r.

euro cg

Opracowała: Ida Szmacińska

 

Gospodarka Czarnogóry wpadła w recesję

Czarnogórska gospodarka, wedle wstępnych danych MONSTAT, w IV kwartale 2012 r. skurczyła się o 0,3%, co oznacza spadek PKB drugi kwartał pod rząd i jest oznaką recesji. Z danych Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego widać, że PKB w I kwartale ub. skurczył się o 2,3% r/r, natomiast w II kwartale odnotowano realny wzrost w wysokości  0,3%. Według danych  MONSTAT czarnogórski PKB brutto zmniejszył się w III kwartale ub. o 0,2%, a w IV kwartale 2012 r. o 0,3%. PKB w cenach bieżących w ostatnim kwartale zeszłego roku wyniósł 822,8 mln EUR.

 

Zacieśnienie współpracy regionalnej istotnym krokiem na drodze do UE

Ambasador Czarnogóry przy UE uczestniczył w posiedzeniu Parlamentu BiH poświęconemu problematyce negocjacji akcesyjnych (Parlament za Evropu). Podczas wizyty w Sarajewie Pejović odbył także wiele spotkań bilateralnych; m.in. z wiceminister spraw zagranicznych BiH. W ramach zacieśnienia współpracy, rozmówcy rozważali możliwość podpisania protokołu o współpracy między obydwoma rządami w dziedzinie integracji europejskiej, który umożliwiłby przekazanie doświadczeń w procesie negocjacji z UE w celu dalszej poprawy rozwiązań instytucjonalnych i technicznych oraz lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego.

 

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

O sytuacji gospodarczej i finansowej w Czarnogórze rozmawiano podczas spotkania przedstawicieli Banku Światowego z ministrem finansów Czarnogóry, Radoje Žugiciem. W trakcie spotkania minister zaprezentował najważniejsze działania, które podjął w ciągu pierwszych stu dni swojej pracy, a które są przede wszystkim ukierunkowane na zmniejszenie deficytu budżetowego i poprawę dynamiki długu publicznego. Efekt realizowanych działań wyraził się we wzroście wpływów do budżetu w wysokości 18,7% (za okres od stycznia b.r. do 15 marca w porównaniu z takim samym okresem roku minionego), co zostało docenione przez Bank Światowy.

 

Dług publiczny osiągnie niższą wartość niż przewidywano w budżecie

Czarnogóra zadłuży się w tym roku na mniejszą kwotę, niż zaplanowano w budżecie krajowym – poinformował Minister Finansów Czarnogóry, Radoje Žugić. Przypomniał jednocześnie, że dopuszczalny poziom zadłużenia jest przewidziany na sumę 250 mln EUR, podczas gdy realny dług najprawdopodobniej wyniesie ok. 220 mln EUR. Ministerstwo opracowało 15 modeli i symulacji zwalczania długu publicznego, wybierając spośród nich model zrównoważony jako najlepszy. Odnosi się on na rok 2015., kiedy to planowane jest osiągnięcie niewielkiej nadwyżki w budżecie.

 

Czarnogóra, Serbia i Macedonia chcą niższych opłat roamingowych

Macedonia wspólnie z Serbią i Czarnogórą planuje wystąpić z wnioskiem do KE o możliwość zapewnienia niższych cen usług roamingowych. Przyjęcie tej inicjatywy zapewniłoby niższe ceny za usługi roamingowe z państwami UE. KE od jakiegoś czasu próbuje ograniczyć ceny za połączenia międzynarodowe, ma to nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2017 roku.

 

Przyjazdy i noclegi turystów w lutym 2013 roku

W lutym br. zanotowano w Czarnogórze 15 350 przyjazdów turystów, co stanowi aż o 30,2 % więcej niż w tym samym czasie w 2012 roku. Tak duży tegoroczny wzrost spowodowany jest lepszymi warunkami atmosferycznymi niż w ubiegłym roku. Warto dodać, że w styczniu br. liczba przyjazdów była większa niż w lutym i wynosiła 15 504, był to jednak wynik gorszy niż w pierwszym miesiącu ubiegłego roku (16 228). Najwięcej, aż 70,4% turystów, wybrało jako miejsca noclegowe obszary nadmorskie (Bar, Budwa i inne), natomiast tereny górskie 12,5%.

 

Strategia pozyskania zagranicznych inwestorów

Napływ kapitału zagranicznego do Czarnogóry mógł być w 2011 roku większy o ponad 190 mln EUR, gdyby nie liczne bariery ekonomiczne, które spowolniły realizację szeregu projektów – wynika ze strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rok 2015, która została przyjęta przez czarnogórski rząd. Państwo planuje pozyskać w ciągu najbliższych trzech lat obcy kapitał w wysokości przeszło 1,5 mld EUR. W Czarnogórze inwestują przedsiębiorcy z 88 krajów, najczęściej swoje fundusze w tym kraju lokują Włosi, Norwedzy, Austriacy i Rosjanie.

 

Chorwackie wizy szansą dla czarnogórskiej turystyki

Ponowne wprowadzenie obowiązku wizowego w Chorwacji dla turystów z krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej, może spowodować, że część z nich zdecyduje się na wakacje w Czarnogórze. Nie należy się jednak spodziewać spektakularnych rezultatów, ocenił dla dziennika Dnevne novine prezes Czarnogórskiego Towarzystwa Turystycznego (CTU), Žarko Radulović. – 25% łącznej liczby turystów z Rosji o tym, gdzie spędzi letni wypoczynek, decyduje w ciągu ostatnich 2-3 dni. Istnieje realna szansa, że część z nich wybierze Czarnogórę – dodał.

 

W 2013 r. oczekuje się 1,5 mln turystów

Czarnogórska ekonomia już drugi raz z rzędu zanotowała w czwartym kwartale zeszłego roku spadek, co oznacza, że znalazła się w recesji, wynika z danych MONSTAT. Uzdrowienie gospodarce może przynieść nadchodzący sezon turystyczny. Z Czarnogórskiej Izby Turystyki nadchodzą optymistyczne wieści: branża hotelarska oczekuje więcej niż dobrego sezonu, a dochody mogą być wyższe nawet o 15%. W poprzednim roku dochody z turystyki wyniosły ok. 700 mln EUR, a optymistyczne szacunki dla roku bieżącego wynikają z faktu, że Czarnogórę zalicza się do pięciu najszybciej rosnących destynacji turystycznych na świecie. Dochody w tym sektorze konsekwentnie rosną – w roku 2012 o 3,5%.

 

Kompleks Sveti Stefan zmienia właściciela

Słynny czarnogórski hotel-wyspa Sveti Stefan już wkrótce ponownie może zmienić swojego najemcę. Grecka firma Restis Group, która jeszcze do niedawna kierowała projektem odbudowy popularnego kurortu, ogłosiła, że jest gotowa sprzedać swoje udziały w Adriatic properties, zapewniając jednocześnie spółce nowego, mocnego finansowo partnera. Mimo że spółka Adriatic properties, która jest urzędowym najemną kompleksu Sveti Stefan, Villa Miločer i Plaża Królowej, oficjalnie nie potwierdziła faktu przeprowadzania rozmów z nowymi zagranicznymi inwestorami.

 

Duże zainteresowanie Czarnogórą na Targach Turystycznych w Kijowie

Czarnogórska Organizacja Turystyczna (NTOCG) razem z branżą turystyczną przedstawiły krajowe propozycje na Targach Turystycznych „UITT 2013”, które odbywały się w Kijowie 27-30 marca br. Niemal trzydzieści lotów czarterowych tygodniowo będą mieli do dyspozycji turyści z Ukrainy, chcący przybyć do Czarnogóry w czasie letniego sezonu turystycznego. Taka liczba umów została dotychczas podpisana z partnerami z Ukrainy, którzy będą przewozić turystów z Kijowa, Odessy, Doniecka, Dniepropietrowska, Lwowa i Charkowa na lotniska w Tivacie i Podgoricy.

 

Przedsiębiorcy domagają się zmian w rozliczaniu VAT-u

Postulat zmiany Ustawy o podatku VAT zgłosili podczas posiedzenia Izby Handlowej Czarnogóry przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wg nich należy pilnie zmienić prawo, tak by podatek VAT mógł być regulowany dopiero po otrzymaniu płatności za fakturę, a nie jak dotychczas po jej wystawieniu i wydaniu towaru. Przedstawiciele Izby Handlowej przypomnieli, że sektor MSP stanowi dźwignię dla rozwoju konkurencyjności czarnogórskiej gospodarki i znacząco wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie PKB, a także istotnie przyczynia się do zwiększenia importu i eksportu.

 

Imponujące zarobki liderów związkowych

Wysokość zarobków liderów związkowych w przedsiębiorstwach nie zależy od kondycji finansowej firmy, której interesy pracowników reprezentują, ale wyłącznie od obowiązujących umów zbiorowych. Konfederacja Związków Zawodowych (SSCG) starannie ukrywa dochody swoich członków– zdarza się, że lider związkowy reprezentujący pracowników, który nie otrzymują pensji, zarabia miesięcznie kilka tysięcy EUR, natomiast zatrudnieni w dobrze prosperujących firmach otrzymują wynagrodzenie w wysokości zaledwie 100 lub 200 EUR.

 

Wybory najbardziej zielonej firmy w Czarnogórze

W tym roku po raz pierwszy w Czarnogórze, zostanie wybrane eko-przedsiębiorstwo. Akcja prowadzona jest przez Ministerstwo zrównoważonego rozwoju i turystyki w ramach kampanii „Spojimo niti”. Udział w konkursie jest skierowany do firm ze wszystkich sektorów, które nie tylko dbają o ochronę środowiska, ale przede wszystkim prowadzą politykę bez szkody dla zasobów naturalnych, m.in. przeprowadzają kontrolę emisji gazów, zużycia energii oraz produkcji i usuwania odpadów- a wszystkie te informacje są dostępne opinii publicznej.

 

Ogłoszono nowy przetarg na Nowe zakłady tytoniowe w Podgoricy

Rada ds. prywatyzacji i projektów inwestycyjnych spółki Novi duvanski kombinat Podgorica (NDKP), rozpisała czwarty przetarg, który przewiduje częściową prywatyzację lub dokapitalizowanie zakładu poprzez budowę nowej fabryki. Przetarg potrwa do 7 maja, prawo do udziału mają zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy. Poprzednia aukcja z listopada 2011 r., została niedawno odwołana, bowiem złożona oferta nie odpowiadała kryteriom. (rtcg.me)

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE