Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 28.05 – 03.06.2012 r.

Czarnogóra: 28.05 – 03.06.2012 r.

3 czerwca 2012

CBCG chce podnieść VAT do 17%

Kierownictwo Czarnogórskiego Banku Centralnego podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Budżetowej zaproponuje podniesienie podatku VAT do 17%. CBCG uważa, że Czarnogóra ma za niskie stawki podatku VAT wobec potrzeb budżetu i jego niewielki wzrost (z 16%) nie wpłynie negatywnie na gospodarkę. Ostatnio rząd wprowadził podatek 0,50 EUR za korzystanie z urządzeń elektrycznych, telewizji kablowej i telefonów komórkowych, co miało nie doprowadzić do podniesienia podatku VAT. Oczekuje się, że CBCG zaproponuje opodatkowanie dóbr luksusowych, a także ogłosi ściślejszą kontrolę kosztów operacyjnych banków, które te przerzucają na klientów poprzez podnoszenie im stopy oprocentowania. (vijesti.me)

 

2 czerwca 2012

Dług publiczny Czarnogóry: 1,64 mld EUR

Dług publiczny Czarnogóry wynosił pod koniec kwietnia 1,64 mld EUR, a więc 48,1% produktu krajowego brutto (PKB) – ogłosiło czarnogórskie Ministerstwo Finansów. W porównaniu do marca dług zwiększył się o 103,8 mln EUR. Składają się na niego: 432,6 mln EUR długu wewnętrznego i 1,21 mld EUR długu zagranicznego. Ministerstwo podało także, że wpływy do budżetu wzrosły w kwietniu o 10,1% (do 98,7 mln EUR) w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, co związane jest z nowymi, wyższymi akcyzami na kawę, napoje gazowane, tytoń i alkohol, a także przygotowaniami do sezonu turystycznego. (seebiz.eu)

 

1 czerwca 2012

Moody’s potwierdziła rating kredytowy Czarnogóry

Agencja Moody’s potwierdziła w czwartek rating kredytowy Czarnogóry jako Ba3 ze stabilną perspektywą – ogłosiło czarnogórskie Ministerstwo Finansów. Podniesienie perspektywy z negatywnej na stabilną to dla Czarnogóry bardzo dobra wiadomość i potwierdzenie starań rządu, aby utrzymać stabilizację fiskalną i dobry klimat biznesowy. Poprawienie ratingu Czarnogóry jest tym bardziej znaczące w czasach, kiedy agencje ratingowe praktycznie co miesiąc obniżają go wielu europejskim krajom. (pobjeda.me)

 

31 maja 2012

Konferencja o gospodarce Czarnogóry w Budvie

Nie powinniśmy używać kryzysu jako usprawiedliwienia dla problemów, z którymi zmaga się czarnogórska gospodarka. Musimy skupić się na celach, z których najważniejszym jest polityka fiskalna – zmniejszenie deficytu i długu publicznego – mówił minister finansów Milorad Katnić na konferencji „Gospodarka Czarnogóry – droga do wzrostu gospodarczego”, która zakończyła się właśnie w hotelu „Splendid” w Budvie. (mnnews.net)

 

30 maja 2012

Wzrost w handlu detalicznym mimo wzrostu cen

Najnowsze dane Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego (MONSTAT) pokazują, że mieszkańcy Czarnogóry, mimo kryzysu, coraz więcej handlują. Obrót towarów w handlu detalicznym w porównaniu z marcem 2012 r. wzrósł w kwietniu 2012 r. o 1,4% w cenach bieżących i 1,1% w cenach stałych. Jednocześnie obrót ten w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrósł w kwietniu o 18,6% w cenach bieżących i 15,7% w cenach stałych. Najbardziej wzrósł w kwietniu obrót niewyspecjalizowanych sprzedawców (22%). Mimo rekordowych cen paliw, mieszkańcy tankowali więcej, więc obrót paliwami także wzrósł o 3,5%. Natomiast obrót w handlu żywnością wzrósł o 0,8%. (seebiz.eu)

 

29 maja 2012

Czarnogóra przewodzi Wspólnocie Energetycznej

Czarnogóra w 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego Wspólnoty Energetycznej. Dnia 16 maja w Wiedniu obchodzono dzień Czarnogóry we Wspólnocie Energetycznej. Czarnogóra od początku wspiera inicjatywę Unii Europejskiej w rozwijaniu wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w południowo-wschodniej Europie oraz jej integrację z rynkiem europejskim. Wspólnota istnieje pięć lat i łączy kraje Europy Południowo-Wschodniej. Członkostwo we wspólnocie promuje korzyści płynące z jednolitego rynku, pozwala stworzyć stabilny rynek energetyczny i wspiera współpracę regionalną na podstawie ustawodawstwa UE. (minekon.gov.me)

 

28 maja 2012

CBCG: W 2011 wzrost PKB o 3%

Wzrost produktu krajowego brutto w ubiegłym roku wynosił w Czarnogórze 2,5-3% – ogłosił Czarnogórski Bank Centralny (CBCG). Mimo, że nie ma jeszcze oficjalnych danych, z szacunkami tymi zgadza się także Ministerstwo Finansów. Rada Banku na swoim cyklicznym posiedzeniu przyjęła roczny raport głównego ekonomisty dotyczący trendów makroekonomicznych w czarnogórskiej gospodarce w 2011 r. Głównymi czynnikami wzrostu były: turystyka, budownictwo, handel, leśnictwo i przemysł przetwórczy. (pobjeda.me)

 

Przygotowała: Izabela Dąbrowa

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE