Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 3 – 9 grudnia 2012 r.

Czarnogóra: 3 – 9 grudnia 2012 r.

 

Szczyt szefów państw regionu w Budvie

Czwarty szczyt państw regionu poświęcony promowaniu współpracy regionalnej, z udziałem prezydentów Macedonii, Albanii i Kosowa odbył się w Budvie. Przywódcy państw rozmawiali o konieczności poprawy współpracy gospodarczej, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej oraz realizacji wspólnych projektów energetycznych.

 

Projekt zmian ustawy o systemie emerytalnym

Z powodu skrajnej polityki emerytalnej prowadzonej w Czarnogórze już od blisko 10 lat kosztem emerytów i aktywnych zawodowo obywateli, Unia Wolnych Związków Zawodowych (USS) planuje wszczęcie działań zmierzających do zmiany ustawy o ubezpieczeniu emerytalno-inwalidzkim.  Plan będzie realizowany przez nadchodzące 3 lata, począwszy od stycznia 2013 roku. Najistotniejszym problemem jest późny wiek emerytalny.

 

Rośnie liczba turystów i zyski branży turystycznej

Jak podaje Czarnogórska  Organizacja Turystyczna (NTO) w kraju przebywa obecnie około 3,04 tysiąca turystów, czyli aż o 17% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Według  informacji  NTO, w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Czarnogórę odwiedziło 1,37 miliona turystów, a więc o 4,9% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. W tym czasie zwiedzający wykupili 8,89 miliona noclegów, czyli o 4,3% więcej niż w ubiegłym roku.

 

Nieznaczny wzrost zatrudnienia

Według danych MONSTATU w ubiegłym roku w Czarnogórze było 162,08 tys. zatrudnionych, czyli o 8% więcej niż w 2010 r. Szacuje się, że obecna stopa bezrobocia wynosi 13,18%.Odsetek obywateli aktywnych zawodowo wynosi 244 tys., wśród nich 19,7% stanowią osoby bezrobotne.

 

Konto gminy Budva zablokowane z powodu roszczeń Serbskiej Cerkwii Prawosławnej

Metropolia czarnogórsko – primorska Serbskiej Cerkwii Prawosławnej wymusiła drogą sądową zablokowanie rachunku gminy Budva z powodu niezaspokojonych roszczeń w wysokości 1,5 mln EUR, z tytułu odszkodowania za teren zajęty pod budowę obwodnicy miasta Budva.

 

Co czwarte konto bankowe zablokowane

W Czarnogórze, pod koniec listopada, został zablokowany prawie co czwarty rachunek firmowy, a zadłużenie z tego tytułu wynosi ok. 434 900 000 EUR. Zgodnie z oświadczeniem Banku Centralnego, spośród 51,8 tys. podmiotów prawnych i osób fizycznych, które prowadzą interesy w Czarnogórze, ponad 12 tys. ma zablokowany rachunek bankowy. (bankar.me)

 

Przetarg na wybór doradcy dla projektu budowy linii kolejowej Kotor- Cetinje

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił przetarg na wybór doradcy w zakresie wsparcia projektu budowy linii kolejowej Kotor – Cetinje, która powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój turystyki w południowo-zachodniej części Czarnogóry. Zainteresowani mogą zgłaszać oferty do 20 grudnia. Prace rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na wybór konsultanta przeznaczono 200 tys. EUR ze środków Funduszu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI) (rtcg.me)

 

Toshiba przedstawia podwodny kabel energetyczny pomiędzy Czarnogórą a Włochami

Toshiba Corporation, będzie zaangażowana w działania związane z instalacją podwodnego kabla energetycznego łączącego Czarnogórę z Włochami, poinformował Reuters. Włoski oddział korporacji otrzymał kontrakt na inżynierię i konstrukcję jednego etapu przewodu, który w 2015r. będzie przesyłał energię elektryczną z Czarnogóry do Włoch. Realizację będzie zajmować się spółka Terna, która również sfinansuje część projektu. (seebiz.eu)

 

MONEYVAL docenił postęp Czarnogóry

Komitet Specjalny Ekspertów Rady Europy ds. Oceny Środków. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej (MONEYVAL) stwierdził, że Czarnogóra poczyniła postępy w tej dziedzinie, w związku z czym na sesji plenarnej w Strasburgu przyjęto trzecie sprawozdanie III rundy oceny progresu Czarnogóry z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oprócz zmian wprowadzonych do kodeksu karnego, MONEYVAL wyraził uznanie dla nowelizacji ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, która została wprowadzona w marcu tego roku. (rtcg.me)

 

Budvański hotel Jadranska straža sprzedany za 3 mln EUR

Hotel położony przy plaży Ričardova w Budvie po raz czwarty, od momentu prywatyzacji w 1998r., zmienił właścicieli. Hotel mieści się w dwunastowiecznym budynku i znajduje się pod ochroną Instytutu zabytków w Cetinje. Poprzedni właściciele – Rosjanie, całkowicie przebudowali wnętrze hotelu i dobudowali piętra, omijając przy tym opłaty komunalne i pozwolenia na budowę. Początkowa cena hotelu wynosiła 3,5 mln EUR. (seebiz.eu)

 

Opracowała: Ida Szmacińska

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE