Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 30.07-5.08.2012 r.

Czarnogóra: 30.07-5.08.2012 r.

 

Dług publiczny osiągnął 1,63 mld EUR

Państwowy dług publiczny na koniec czerwca wyniósł 1,63 mld EUR, czyli przekroczył 47,9% PKB, co oznacza że w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie poniżej średniej europejskiej. Według danych przedstawionych w analizie podstawowych tendencji makroekonomicznych sporządzonej przez ministerstwo gospodarki, przychody w pierwszym półroczu wyniosły 473,9 mln EUR, co stanowi 97,1% sześciomiesięcznego planu. Rozchody budżetu to kwota rzędu 8,3 mln EUR, czyli 7,7 mln EUR mniej niż zakładano w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na koniec czerwca. (pobjeda.me)

Nowe strefy biznesowe i nowi inwestorzy

W miastach Kolašin oraz Berane zostały powołane strefy biznesowe (biznis zone), gdzie na dogodnych warunkach jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Nowopowstała atrakcyjna oferta inwestycyjna ma przyciągnąć inwestorów bogatym wachlarzem ulg, zachęt i ułatwień. Z oferty specjalnych stref biznesowych mogą skorzystać prywatne przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego, dostosowujące swoją działalność do norm ochrony środowiska. Ministerstwo już zapowiedziało powstanie kolejnych stref biznesowych m.in. w Nikšiciu i Podgoricy.

Przetarg na Novi Duvanski bez ofert

Rozpisano drugi przetarg na sprzedaż fabryki wyrobów tytoniowych Novi Duvanski Kombinat Podgorica (NDKP), który będzie trwał do trzeciego września. Przetarg przewiduje częściową prywatyzację zakładu przez inwestorów, którzy mogliby dokapitalizować spółkę poprzez budowę nowej infrastruktury. W pierwszym przetargu nie zostały złożone żadne oferty, mimo że dokumentację odkupiły trzy przedsiębiorstwa. Kapitał zakładowy NDKP wynosi 7,39 mln EUR, państwo jest akcjonariuszem większościowym– 68,78% udziałów i miasto stołeczne Podgorica – 31,22% akcji

Montenegro Airlines i Jugopetrol o cenach paliwa lotniczego

Montenegro Airlines oskarża kotorski Jugopetrol, że sprzedaje paliwo lotnicze po zbyt wysokich cenach. Ceny paliwa lotniczego w Czarnogórze są dużo wyższe niż w innych krajach europejskich. Według narodowego przewoźnika Montenegro Airlines ceny kształtują się na poziomie 895 EUR za tonę, a więc o 70 EUR więcej niż we Frankfurcie i 67 EUR więcej niż w sąsiednim Belgradzie. Rzecznik Jugopetrolu odpiera zarzuty, twierdząc, że takie porównania są niemiarodajne w związku z różnym sposobem funkcjonowania lotnisk w każdym mieście.

Inwestycje zagraniczne o 40% mniejsze

Saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Czarnogórze w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2012r. było ujemne i wyniosło 107,6 mln euro – zatem o 38,3% mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Napływ bezpośrednich inwestycji od początku roku znajduje się na linii trendu wzrostowego, a w maju wzrósł  do najwyższego poziomu od początku roku. Całkowity napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Czarnogóry wyniósł 160,8 mln EUR, jednocześnie wielkość odpływu to 53,2 mln EUR. Większość inwestycji to inwestycje prywatne. Oczekuje się, że do końca roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być na poziomie około 10%PKB, co klasyfikuje Czarnogórą do grupy państw europejskim o wysokim udziale bezpośrednich inwestycji zagranicznych i stwarza realne szanse na zmniejszenie długu publicznego. (rtcg.me)

Pracodawcy alarmują – brak pieniędzy największym problemem przedsiębiorstw

Działanie czarnogórskich przedsiębiorstw jest utrudnione przez niestabilność finansową i brak subwencji – to wyniki przeprowadzonej przez Związek Pracodawców Czarnogóry wśród krajowych pracodawców ankiety dotyczącej barier handlowych wśród mikro, małych i średnich firm działających na lokalnych rynkach. Alarmujący jest fakt, że w wielu przypadkach firmy mają problem z wypłatą należności, co często prowadzi do całkowitej niewypłacalności. Poprzez państwowe i samorządowe dotacje usiłuje się wyeliminować bariery utrudniające działalność.

Coraz bliżej rozwiązania problemu KAP

W nadchodzącym tygodniu delegacja dużej tureckiej spółki, która na razie nie chce ujawniać informacji na swój temat, złoży wizytę w celu zapoznania się na miejscu z sytuacją czarnogórskiego zakładu aluminium i omówienia możliwości inwestycyjnych. Informacje o potencjalnym inwestorze, który miałby przejąć KAP pojawiają się co jakiś czas w mediach, przed niespełna miesiącem czarnogórski rząd ogłosił, że kupnem akcji KAP zainteresowany jest niemiecki inwestor należący do grupy HGL. Na chwilę obecną nie dopuszcza się zamknięcia zakładów aluminium ale poszukuje inwestora, który pomoże wyjść na prostą

Prywatyzacja terminalu kontenerowego

Terminal kontenerowy – Kontejnerski terminal i generalni tereti (KTGT), z Baru, w pierwszej połowie roku poniosła straty z działalności gospodarczej w wysokości 694,18 tys. EUR, a zatem 42% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Straty nie wpłynęły na płynność finansową firmy. KTGT jest firmą która za sprawą decyzji rządy została wyłączona z portu Bar i od 2009 r. działa na rynku niezależnie. Rząd postanowił sprywatyzować KTGT sprzedając 62% udziałów i przyznać firmie koncesje na korzystanie z portu w Barze w celu rozwoju sektora portowego i dodatkowych aktywności ekonomicznych. W fazie kwalifikacyjnej do przetargu na sprzedaż państwowych akcji stanęło osiem firm z branży transportu portowego, sześć z nich wyraziło zainteresowanie kupnem akcji KTGT.

Kotor najbardziej pożądaną destynacją turystyczną

W ostatnich latach Kotor uważany jest za najbardziej pożądaną destynację na czarnogórskim wybrzeżu. Na obecną chwilę w Kotorze przebywa 2,49 tys. turystów, jest to o 9% mnie niż w roku ubiegłym, jednak dane obejmujące pierwsze półrocze 2012r. pokazują że od początku roku miejscowość odwiedziło w sumie o 11% gości więcej niż w 2011 roku. Branża turystyczna w czasie kryzysu znacząco podnosi cen, turyści na przekór wydają coraz mniej – średnia długość pobytu turystów zagranicznych nocujących w rejestrowanej bazie w zeszłym roku wyniosła 9,8 dni, w tym roku zmalała do 13,2 dni.
W sierpniu na czarnogórskiej riwierze gościła telewizja Travel Channel, na potrzeby programu Cruise Today powstał materiał filmowy ukazujący walory m.in. Zatoki Kotorskiej, mający przyczynić się do promocji morskiej turystyki wycieczkowej i cruisingu w tym regionie głównie wśród grupy klasy średniej krajów wysoko rozwiniętych. (portalanalitika.me)

Kiepskie półrocze na czarnogórskiej giełdzie

Znacząco zmalały obroty giełdowe w pierwszej połowie 2012r. na czarnogórskiej giełdzie. Łączne obroty na Montenegroberzi wyniosły 9,98 mln EUR, co stanowi 63% mniej w zestawieniu z rokiem ubiegłym. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 84,6 tys. EUR przy średniej liczbie 28 transakcji. Do najpopularniejszych papierów wartościowych należały akcje funduszu Atlas mont i MI oraz akcje czarnogórskiego Telekomu, Jugopetrolu Kotor i terminalu kontenerowego. Największy wzrost cen, aż o 900%, zanotowano w przypadku papierów spółki Gornji Ibar AD Rožaje – a największy spadek, o 97,63%, w przypadku Euroinvest AD .

Przegląd gospodarczy opracowała: Ida Szmacińska

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE