Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 4 – 10 lutego 2013 r.

Czarnogóra: 4 – 10 lutego 2013 r.

banknoty euro.europarl.europa.eu

Opracowała: Ida Szmacińska

 

Polska firma POL-DRÓG zainteresowana budową autostrady w Czarnogórze

Polska spółka POL-DRÓG wyraziła zainteresowanie budową autostrady Bar-Boljare oraz  adriatycko-jońskiej, jak również drogi szybkiego ruchu wzdłuż wybrzeża, która obejmuje budowę obwodnicy wokół miast.  Oprócz Polaków, w grze o budowę dróg w Czarnogórze, biorą udział partnerzy z Chin i Europejski Bank Inwestycyjny. Minister transportu i gospodarki morskiej Czarnogóry Ivan Brajović i polska firma po spotkaniu zapowiedzieli dalsze rozmowy na temat współpracy przy projektach infrastrukturalnych.

 

Polacy zainteresowani kopalnią aluminium w Nikšiciu

W ubiegłym miesiącu  kopalnię boksytów w Nikšiciu odwiedziła Polska delegacja, która poprosiła o dokumentację dotyczącą działalności i zasobów złóż kopalni. Jak nieoficjalnie wiadomo, jest to ta sama firma – spółka jednego z najbogatszych ludzi w Polsce – Romana Karkosika, która przed półtora roku prowadziła rozmowy z rosyjskimi zarządcami boksytów w sprawie uzgodnienia kupna szybu Biočki. Wówczas nie doszło do porozumienia i umowa nie została zawarta. Teraz polski inwestor podobno rozważa kupno rudy z Nikšicia. Zielone światło dla transakcji dał CEAK, zgodę musi jeszcze wydać rząd.

 

Priorytety rządu na 2013 r.

Kluczowe działania w bieżącym roku są skierowane na zatrzymaniu następstw kryzysu ekonomicznego i stworzenie warunków dla dalszego wzrostu gospodarczego – z tego powodu program rządu na 2013 r. najwięcej uwagi poświęca pobudzaniu aktywności ekonomicznej. Priorytetowe działaniato zachowanie stabilności finansowej, zmniejszenie wydatków publicznych, stworzenie korzystnego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej i kontynuacja strukturalnych reform w obszarach pracy i opieki społecznej, zdrowia oraz szkolnictwa i nauki. Program rządu przewiduje także przyjęcie strategii w dziedzinie energetyki do 2030 r., planu rozwoju regionalnego oraz strategii rozwoju rolnictwa. Na polu integracji europejskich nadrzędnym celem będzie skierowanie działań na otwarcie nowych rozdziałów negocjacyjnych – 23 i 24.

 

Bank Światowy żąda podniesienia podatku VAT

Delegacja Banku Światowego, która pod koniec lutego ma odwiedzić Podgoricę, zamierza zaproponować rządowi środki do zwiększenia budżetu państwa, chcąc jednocześnie zabezpieczyć swój kapitał w Czarnogórze. Przedstawiciele oficjalnie zażądają wzrostu podatku od towarów i usług (VAT) z aktualnych 17% na 19%.

 

Rząd Czarnogóry przygotowuje zwiększenia akcyzy na papierosy

Akcyza na papierosy wzrośnie w drugim kwartale tego roku, poinformowało Ministerstwo Finansów. Ministerstwo podkreśla, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, minimalna stawka akcyzy na papierosy nie może być niższa niż kwota, która odpowiada 57% ceny detalicznej papierosów. W okresie od 2008 do 2012 r., kwota podatku akcyzowego została zwiększona z jednego do 15 EUR za 1000 papierosów, natomiast proporcjonalny podatek akcyzowy wzrósł z 26 do 36% od ceny detalicznej papierosów. (me.seebiz.eu)

 

Pilotażowy projekt próbą rozwiązania problemu złych kredytów

Bank Centralny Czarnogóry i Ministerstwo Finansów we współpracy z Bankiem Światowym postanowiły podjąć próbę naprawy jednego z najważniejszych problemów sektora finansowego – tzw. złych pożyczek. Projekt nazwany Podgorički pristup (Podgorica Approach) wzorowany jest na rozwiązaniach tureckich z poprzedniego dziesięciolecia. Poprzez restrukturyzację złych kredytów powinien doprowadzić do efektywnego polepszenia sytuacji przedsiębiorstw, jak również posłużyć za podstawę do ewentualnej zmiany rozwiązań prawnych. Nad prawidłowym wdrożeniem rozwiązań mają czuwać międzynarodowi eksperci.

 

W styczniu nieznacznie wzrosła liczba zadłużonych przedsiębiorstw

W końcu stycznia w Czarnogórze zablokowane konta miało 12 290 przedsiębiorstw i przedsiębiorców (tzn. nieznacznie więcej niż w grudniu), chociaż ogólna suma długów wynosiła 430,4 mln EUR, czyli o 3,43% mniej niż w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. W opracowaniu przedstawionym przez Bank Centralny zaznaczono, że nagromadzenie długów jest relatywnie duże – dziesięciu największych dłużników (0,08% zadłużonych) odpowiada za 26,49%  ogólnej sumy długu – tym podmiotom gospodarczym zablokowano na rachunkach bankowych 114 mln EUR.

 

Akcjonariusze Trebjesy chcą budynku Czerwonego Krzyża w Dubrowniku

Stowarzyszenie akcjonariuszy mniejszościowych browaru Trebjesa z Nikšicia wezwało zarząd firmy do przywrócenia na własność budynku w Dubrowniku, który został kupiony przez czarnogórski browar w 1962 roku. Środki ze sprzedaży odzyskanego mienia miałby zostać przeznaczone na wypłaty dla pracowników i ich prawnych następców, jako że budynek miał być kupiony z pieniędzy, które były potrącane od płac robotników.

 

Solana Bajo Sekulić ma nowego dyrektora 

Dyrektor wykonawczy warzelni soli Bajo Sekulić Dragiša Rosandić został odwołany ze swojego stanowiska. Na jego miejsce zostanie powołany ekonomista z Podgoricy Ratko Prentić. Nowego dyrektora zaproponował Eurofond biznesmena Veselina Barovicia, który jest właścicielem pakietu większościowego akcji Solany. Do tej pory Ratko Prentić był związany z firmą Izbor z Baru będącą także pod kontrolą Barovicia.

 

Rząd i Rosjanie zamykają KAP

Wspólna zapowiedź akcjonariuszy Kombinatu aluminium – rządu i rosyjskiej spółki CEAK, o zmniejszeniu liczby pracowników z 1200 na 500, wskazuje, że wcześniejsze działania były prowadzone wspólnie. Obcięcie etatów, jak również brak potencjalnych inwestorów, prowadzi do gaszenia fabryki. Mówi się, że jest to plan na zatuszowanie „rozboju stulecia” i próba uniknięcia spłaty długów spółki. (me.seebiz.eu)

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE