Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 55 milionów długu Montenegro Airlines a wysokie wynagrodzenia pracowników spółki
Montenegro Airlines

Czarnogóra: 55 milionów długu Montenegro Airlines a wysokie wynagrodzenia pracowników spółki

Całkowity dług Montenegro Airlines, który powstał gdy na czele firmy stał prezes Rady Dyrektorów, Zoran Đurišić, wynosi aktualnie 55 mln euro, tj. trzy razy więcej niż początkowo zakładano, informuje Portal Analitika.
Wbrew nagromadzeniu milionowych strat, przedsiębiorstwo Montenegro Airlines nie oszczędzało na wypłatach dla kadry kierowniczej. Według portalu, Zoran Đurišić, który był pełniącym obowiązki dyrektora wykonawczego państwowych linii lotniczych, przyjął w styczniu tego roku wypłatę wynoszącą ponad 10 000 euro, podczas gdy poszczególni dyrektorzy jednostek organizacyjnych otrzymali płacę miesięczną wynoszącą ponad 2500 euro.
Tak wysokie wypłaty były nieuszanowaniem decyzji rządu o ograniczeniu dyrektorskich wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych i publicznych. Przypomnijmy, rząd Czarnogóry, jeszcze w kwietniu 2012 roku zastosował szereg środków, mających na celu osiągnięcie dalszych oszczędności, zmniejszenie wydatków rządowych oraz wzrost dochodów budżetu. Zakładano m.in., że maksymalna kwota netto wynagrodzenia dla podmiotu zarządzającego (dyrektora wykonawczego, zastępcy dyrektora, dyrektorów departamentów itp.), nie może być większa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia netto w kraju, a jednocześnie do dwóch i pół razy większa niż przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych, którzy są niżej w rankingu niż dyrektor wykonawczy.
W czerwcu nastąpiła zmiana kadry kierowniczej narodowego przedsiębiorstwa lotniczego, która pozostawiła po sobie 55 milionowy dług, a która nie uszanowała decyzji władzy. Oprócz wynagrodzeń Đurišicia, także wiele innych osób na stanowiskach kierowniczych Montenegro Airlines przyjęło wypłaty zdecydowanie przekraczające ustaloną granicę. Przykładowo, zastępca dyrektora handlowego i dyrektor ds. promocji, mieli początkową wypłatę o 500 euro wyższą niż prezydent kraju, podczas gdy kierownik jednego z oddziałów miesięcznie zarabiał trzykrotnie więcej niż premier i wszyscy ministrowie, poinformowano na stronie Portalu Analitika.
Dla porównania, według informacji Komisji ds. Zapobiegania Konfliktowi Interesów, miesięczna wypłata prezydenta wynosi 1909 euro, a premiera 940,32 euro.
Nowej spółce zarządzającej, która latem ogłosiła drastyczne zmniejszanie kosztów działania i obcięcie wynagrodzeń pracowników, udało się od lata zaoszczędzić już 2 mln euro, poinformowało źródło portalu. Oczywistym jest, że nową kadrę spółki czeka w najbliższym czasie ciężka praca przy ustalaniu rzeczywistego stanu przedsiębiorstwa.

Źródło: portalanalitika.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE