Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 8 – 14 kwietnia 2013 r.
euro - pgportal.me

Czarnogóra: 8 – 14 kwietnia 2013 r.

 

Opracowała: Ida Szmacińska

 

Wymiana handlowa Czarnogóry z partnerami zagranicznymi w 2012 roku

Całkowita wartość handlu zagranicznego Czarnogóry w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wyniosła ponad 2 mld EUR, co oznacza 4% spadek w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Cenę rynkową wyeksportowanych towarów szacuje się na niespełna 370 mln EUR (spadek o 19,3% w stosunku do analogicznego ubiegłorocznego okresu), z kolei importowanych na ok. 1,8 mld EUR, czyli mniej o 0,1%.

 

Piwo Nikšićko nagrodzone w Brukseli

Browar Trebjesa po raz kolejny został nagrodzony złotym medalem za jakość wyrobów przez Instytut Jakości Monde Selection. W tegorocznej edycji nagrodę otrzymały piwa: Nikšićko (butelka 0,33 l) oraz Nikšićko gold (butelka 0,25 l). W zeszłym roku podczas Monde Selection 2012 złoty medal otrzymało piwo Nikšićko w butelce 0,5 l.

 

Współpraca Czarnogóry i Albanii w zakresie rzemiosła i turystyki

Czarnogórska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zrzeszenie Hoteli Czarnogóry i Organizacja Turystyczna w Podgoricy we współpracy z albańskimi wystawcami oraz przedsiębiorcami przedstawili na Targach Turystycznych w Budvie projekt „Pozycja wspólnych produktów turystycznych na rynku międzynarodowym”,  finansowany ze środków UE.  W Budvie rozmawiano również  o poprawie współpracy transgranicznej między oboma krajami w dziedzinie rzemiosła, kładąc szczególny nacisk na projekt wspólnej umowy eksportowej.

 

Czarnogóra i Turcja podpisały Porozumienie o współpracy naukowo – technicznej

Ministrowie Czarnogóry i Turcji podpisali porozumienie o współpracy naukowo-technicznej. Ministerstwo Nauki Czarnogóry i Turecka Rada ds. Badań Naukowo – Technicznych (TÜBİTAK) podpisali także Protokół o Współpracy, który umożliwi tym instytucjom w imieniu swoich krajów dbanie o prawidłową realizację postanowień zawartego porozumienia.

 

Zadłużenie Czarnogórców we frankach szwajcarskich sięga 35 mln EUR

Ze względu na drastyczne zmiany w relacji pomiędzy frankiem szwajcarskim a euro od początku kryzysu wielu obywateli Czarnogóry, którzy zaciągnęli kredyty w tej właśnie walucie, musi spłacić kwotę wyższą, niż ta, którą pożyczyli przed kilku laty. Z danych rejestru kredytowego wynika, że do końca lutego zgłoszono 518 pożyczek we frankach szwajcarskich. Zadłużenie na nich sięga ponad 35 mln EUR.

 

Kontrole podatkowe przyniosły ponad 97 mln EUR zysku

Administracja podatkowa w ubiegłym roku przeprowadziła 2200 inspekcji i ok. 10 tys. kontroli. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 97, 27 mln EUR. Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w przypadku 79,7% kontroli. (rtcg.me)

 

KAP nielegalnie zużywa energię elektryczną

Od początku roku KAP nielegalnie pobiera energię elektryczną, co kosztuje obywateli 93 tys. EUR dziennie. Czarnogórska Elektroprivreda 22. lutego przerwała dostawy energii dla zakładu, od tego momentu energia potrzebna do pokrycia nierównowagi pozyskiwana jest od producentów energii elektrycznej z regionu, za sprawą tego, że Czarnogóra jest częścią europejskiej sieci przesyłowej.

 

W ciągu 10 lat ma przybyć 59 tys. nowych miejsc pracy w turystyce

Rząd zaakceptował harmonogram reform turystycznych, który przewiduje w ciągu najbliższych 10 lat otwarcie 59 tys. nowych miejsc pracy oraz wzrost przychodu z turystyki, z obecnych 700 mln na 1,7 mld EUR, powiedział minister zrównoważonego rozwoju i turystyki, Branimir Gvozdenović. Program obejmuje szereg zmian, m.in. podniesienie liczby miejsc noclegowych o 100 tys. w hotelach 3-, 4- i 5- gwiazdkowych.

 

Roczna stopa inflacji w marcu wyniosła 3,3%

Miesięczna inflacja w marcu mierzona indeksem cen konsumpcyjnych, wyniosła 0,4%. Roczna inflacja wyniosła 3,3%. Według danych Monstatu, największy wpływ na miesięczną stopę inflacji miał wzrost cen odzieży i obuwia (o 8,4%), mięsa, owoców oraz produktów mlecznych (4,7%). Nieznacznie spadły ceny mieszkań i transportu. (pobjeda.me)

 

Nagroda dla Czarnogóry i Serbii na Targach Turystycznych w Pekinie

Nagrodę CTW (Chinese Tourists Welcoming Award) za najlepszy marketing przyznano turystycznym organizacjom Czarnogóry i Serbii na Targach Turystycznych COTTM w Pekinie. Nagroda CTW została przyznana za promowanie turystyki na rynku chińskim, pod uwagę wzięto m.in. jakość usług, innowacyjność, najlepszy marketing oraz ogólne powodzenie.

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE