Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 9 – 15 lipca 2012 r.

Czarnogóra: 9 – 15 lipca 2012 r.

Vichy kupi instytut w Igalo?

Francuska firma Vichy Spa International zainteresowana jest zakupem Instytutu „Dr Simo Milošević” w Igalo i inwestycją w ośrodek. Gotowość do wzięcia udziału przetargu wyraził prezes Jerome Phelipeau. Inwestycja w Czarnogórze byłaby dla Vichy kolejną po projektach realizowanych w Brazylii, Chinach, Maroku, Katarze i na Mauritiusie. Jeśli plan się powiedzie, Czarnogóra stanie się drugim po Francji państwem w Europie, w którym Vichy będzie oferowało pełen zakres swoich usług. (seebiz.eu)

 

CTU samodzielnie na rynkach zagranicznych

Czarnogórskie Stowarzyszenie Turystyczne (CTU) od 15 sierpnia występować będzie samodzielnie na rynkach zagranicznych – ogłosił przewodniczący organizacji, Žarko Radulović. Od połowy przyszłego miesiąca stowarzyszenie będzie miało także nowe logo i slogan, którymi będzie promowało swoją działalność i Czarnogórę. CTU przygotowuje się już do wzięcia udziału w targach w Paryżu, Londynie, Berlinie i Moskwie. Według Radulovicia, uniezależnienie CTU nie ma na celu tworzenia podziałów, ale przyczynić się ma do rozwoju zdrowej konkurencji w czarnogórskiej branży turystycznej. (pobjeda.me)

 

Turecka firma zainteresowana zakupem solniska w Ulcinju

Zakupem ulcinjskiej Solany „Bajo Sekulić” zainteresowana jest firma z Turcji. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy potencjalny inwestor weźmie udział w licytacji zapowiedzianej na 25 lipca. Większościowy pakiet akcji firmy i terenu od 2003 roku należy do Eurofondu podgorickiego biznesmena Veselina Barovicia. Pierwszy przetarg na tę ziemię z ceną wywoławczą 257,8 mln EUR ogłoszono w styczniu, chętnych do składania ofert jednak nie było. W międzyczasie sprzedaż zdążyła wywołać liczne kontrowersje w lokalnym parlamencie, część deputowanych zgłosiła poprawki do planu zagospodarowania i żąda przywrócenia okolicy status obszaru chronionego, rozstrzygnięcia w tej sprawie jednak jeszcze nie było. (seebiz.eu)

 

Tereny przy plaży Krajličina za 10 mln EUR

Mimo ostrego sprzeciwu opozycji lokalny parlament Budvy podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż terenu o powierzchni 235 tys. m2 w głębi plaży Kraljičina, na granicy z gminą Bar, z ceną minimalną 50 euro za metr kwadratowy. Wpływ do budżetu rzędu 10 mln euro byłby, zdaniem władz, pożądanym zastrzykiem finansowym, który znacząco poprawiłby stan finansów miasta. Mówi się, że zakupem zainteresowany jest pewien inwestor z Abu Dhabi. Głównym warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest udokumentowane doświadczenie w budowie infrastruktury turystycznej. (vijesti.me)

 

Współpraca transgraniczna na rzecz turystyki outdoorowej

Zakończono realizację czarnogórsko-chorwackiego projektu zatytułowanego „Rozwój turystyki outdoorowej”, realizowanego pod patronatem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który miał na celu promocję turystyki poprzez nawiązywanie transgranicznej współpracy biznesowej. Projekt o wartości 387 tys. EUR finansowany był z przedakcesyjnych funduszy unijnych. Jego głównym celem była aktywizacja turystyki górskiej i innych aktywnych form turystyki na świeżym powietrzu, które wobec letniej turystyki nadmorskiej są w Chorwacji i Czarnogórze bardzo zaniedbane i niedoceniane. (pobjeda.me)

 

Utrzymany poziom stabilności systemu finansowego

W ubiegłym roku Czarnogóra stanęła przed licznymi wyzwaniami, jak problemy wewnętrzne oraz negatywne trendy w gospodarce światowej, ale poziom zagrożenia stabilności finansowej się nie zwiększył – oceniła Rada Stabilności Finansowej, którą powołano w 2010 roku w celu zapobiegania lub łagodzenia ryzyka grożącego systemowi finansowemu Czarnogóry. Członkowie Rady (Prezes Narodowego Banku Czarnogóry (CBCG), Minister Finansów i przedstawiciele Agencji ds. Nadzoru Ubezpieczeń i Komisji Papierów Wartościowych) co roku publikują raport, w którym szczegółowej analizie poddaje się wszelkie czynniki mające wpływ na stabilność finansową kraju. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej parlamentu Czarnogóry. (seebiz.eu)

 

Lepsze wykorzystanie energii odnawialnej

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) oferuje Czarnogórze pomoc techniczną w celu lepszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Potencjał energetyczny Czarnogóry, który mógłby przyczynić się do rozwiązania wielu problemów kraju, jest niedostatecznie wykorzystany – tak brzmi wniosek ze spotkania Ministra Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Predraga Sekulicia, i generalnego dyrektora agencji IRENA, Adnana Amina. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz organizacji w Czarnogórze szkoleń i warsztatów poświęconych tej tematyce. (pobjeda.me)

 

Podpisano umowę dzierżawy kompleksu w Kumborze

Czarnogórski Minister Turystyki i Zrównoważonego Rozwoju Predrag Sekulić oraz przedstawiciel spółki naftowej SOCAR z Azerbejdżanu Gafar Gurbanov podpisali umowę dzierżawy dawnych koszar „Orjenski Batalijon” w Kumborze. Umowa przewiduje dzierżawę terenu o powierzchni 241 695 m2 na 90 lat. Azerbejdżanie zobowiązali się przeznaczyć na inwestycje co najmniej 258 mln EUR i przekształcić dawny teren wojskowy w luksusowy kurort. Teraz dokument oczekuje na ratyfikację przez parlament Czarnogóry. (gov.me)

 

Niemcy zainteresowani akcjami i długami KAP

Rosyjski zarząd Kombinatu Aluminium z Podgoricy (KAP) prowadzi rozmowy z niemiecką spółką HGL, która zainteresowana jest przejęciem nie tylko akcji zakładu, ale także jego długów w wysokości przeszło 100 mln EUR. Niemcy w ciągu najbliższych ośmiu tygodni poddadzą KAP analizie pod kątem szans i ryzyka związanych z tą inwestycją. Rząd Czarnogóry aktywnie uczestniczy w negocjacjach dotyczących kopalni. Osiągnięcie porozumienia w tej sprawie byłoby najkorzystniejszym rozwiązaniem dla znajdującego się już od dłuższego czasu w kryzysie zakładu. (vijesti.me)

 

Societe Generale najlepszym bankiem wg Euromoney

Międzynarodowy magazyn finansowy „Euromoney” uznał Societe Generale za najlepszy bank w Czarnogórze. „Euromoney” uważany jest za najbardziej kompetentne źródło informacji o rynkach rozwijających się i od 1992 roku wyróżnia instytucje finansowe w stu krajach świata. Nagrodę w imieniu banku odebrała zastępca dyrektora generalnego, Laurence Tolck. Societe Generale działa na czarnogórskim gruncie od listopada 2005 r. i stał się znaczącą pomocą dla obywateli i przedsiębiorstw w kraju. Bank dysponuje dwudziestoma oddziałami, z czego aż 7 znajduje się w stolicy kraju. (bankar.me)

Przegląd gospodarczy opracowała: Izabela Dąbrowa

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE