Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Australijczycy będą wydobywać srebro w Mojkovacu

Czarnogóra: Australijczycy będą wydobywać srebro w Mojkovacu

Jest szansa na szybsze uruchomienie dawnej kopalni położonej w górach Bjelašica nieopodal Mojkovaca. Na podstawie zakrojonych na szeroką skalę badań geologicznych, które potwierdziły dużą zawartość wysokiej jakości srebra w złożu cynkowo ołowiowym kopalni Brskovo, australijska spółka zintensyfikowała prace badawczo-rozwojowe nad projektem Monti, a kopalnia zamiast za cztery lata może zostać uruchomiona już pod koniec przyszłego roku.

Brytyjski portal Proactive Investors opublikował zaskakujące wyniki badań geologicznych według których Czarnogóra ma realne szansę zostać najważniejszym centrum produkcji srebra w Europie Środkowej. Firma BRL, właściciel koncesji na poszukiwania i eksploatację złóż surowców mineralnych kopalni na Bjelašicy, przygotowuje do analizy próbki rudy z nowej lokalizacji Brskovo i Višnjić. Materiał w poniedziałek zostanie wysłany do Polski, gdzie zostanie przebadany w laboratoriach AcmeLab, a następnie w Kanadzie. Australijczycy zapowiedzieli, że jeśli kolejne badania geologiczne i analiza ekonomiczna wykażą, że projekt jest opłacalny, zainwestują w kopalnię nawet 50 mln EUR.

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wykazały, że na głębokości 9 metrów przeciętna zawartość srebra gram na tonę rudy wynosi 340,4, 2,43% cynku, 1,74% ołowiu i 0,25% miedzi.  Studium wykonalności,  opierające się na otrzymanych rezultatach, zakłada że kopalnia rocznie przetworzy nie mniej niż 500 tys. ton rudy, w tym 12 000 ton cynku i ołowiu,  2 000 ton miedzi i 500 000 uncji  srebra. Według aktualnych cen na giełdzie metali, ilość wydobywanych rud metali miałaby łączną wartość 63,7 mln EUR.

Balamara Resources Limited to firma wydobywcza, która 10 grudnia 2010 roku zawarła umowę koncesyjną z czarnogórskim ministerstwem gospodarki. W przypadku uruchomienia kopalni, na podstawie umowy o opłatach koncesyjnych, rząd będzie otrzymywał 3% zysku od wyprodukowanego koncentratu. Dochód z kopalni Brskovo może osiągnąć ponad 9 mln EUR rocznie.

Kopalnia położona w gminie Mojkovac, została zamknięta pod koniec ubiegłego wieku. Po raz pierwszy kopalnia jest wzmiankowana w źródłach historycznych z 1253 roku. Brskovo słynęło niegdyś z mennicy, to tutaj średniowieczni serbscy władcy wybijali srebrne monety. Mówi się, że oprócz znaczącej koncentracji srebra wysokiej jakości, na terenie zagłębia mogą znajdować się złoża innych cennych pierwiastków, np. złota.

Mieszkańcy doliny Tary liczą na otwarcie kopalni, która przyniosłaby finansowe korzyści dla gminy i nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Miejscowość Brskovo zmaga się ze spadkiem zaludnienia oraz wysokim bezrobociem. Biznes wydobywczy pozwoliłby stworzyć warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, jak również przyczynić się do poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym regionie. Minister ekonomii już teraz planuje utworze specjalnej strefy biznesowej w Mojkovacu.

 

Źródło: portalanalitika.me, me.seebiz.eu, vijesti.me, pobjeda.me

 

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE