Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra awansowała o 5 pozycji w raporcie Doing Business 2012

Czarnogóra awansowała o 5 pozycji w raporcie Doing Business 2012

W opublikowanym właśnie przez Bank Światowy raporcie Ease of Doing Business Index (Wskaźnik Łatwości Prowadzenia Interesów) za rok 2013  Czarnogóra awansowała o 5 pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym i zajęła 51 miejsce na 185 badanych krajów. Warto zaznaczyć, że kraj w szybkim tempie wprowadza rozwiązania korzystne dla biznesu – jeszcze w 2009 roku w raporcie Czarnogóra zajmowała odległe dziewięćdziesiąte miejsce.

W tegorocznym raporcie uwzględniono sytuację biznesu w  185 krajach, analizując ją pod względem warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. W porównaniu z zeszłorocznym raportem uwzględniono jeszcze dwa państwa – Barbados i Maltę. Ze 185 monitorowanych krajów, 108 wprowadziło łącznie 201 reform – najwięcej z nich odnosiło się na ułatwienia dotyczące  warunków założenia firmy, systemu płacenia podatków i uproszczenie procedur w handlu zagranicznym. Jak podkreślono, liderami we wprowadzania reform korzystnych dla działań biznesowych są  kraje Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

Na tle krajów pozostałych krajów regionu Czarnogóra wypadła korzystnie; wyżej sklasyfikowano jedynie Macedonię (23) i Słowenię (35), natomiast Albania (85), Chorwacja (84), Serbia (86) i Kosowo (98) nie zdołały znacząco poprawić swoich pozycji. Zdecydowanie najgorzej sytuacja biznesu wygląda w Bośni i Hercegowinie – kraj został sklasyfikowany na odległym 126 miejscu.

W kategorii rozpoczęcia działalności gospodarczej Czarnogóra zajęła 58 miejsce, uzyskiwania pozwoleń na budowę 176, a rejestrowania własności 117. Nieco lepiej wygląda sprawa ochrony interesów inwestorów – tu kraj zajął 32 pozycję, w łatwości prowadzenia handlu zagranicznego (42)  i  w kategorii zawierania umów (135).

W pozostałych kategoriach Czarnogóra zanotowała znacząco lepsze pozycje w odniesieniu na ubiegłoroczny raport; w kategorii płacenia podatków (+27), likwidacji przedsiębiorstwa (+8), otrzymywania kredytów (+4) i wskaźnika przyłączenia energii elektrycznej (+2). Spektakularny awans o 27 miejsc w kategorii płacenia podatków jest spowodowany wprowadzeniem reform, które ujednoliciły reguły podatkowe i terminy płatności, natomiast awans w kategorii likwidacji działalności gospodarczej wynika ze znacznego skrócenia tej procedury z 2 do 1,4 lat. Pożądane rezultaty przyniosło także powołanie Centralnego Rejestru Kredytowego,  który gromadzi informacje o zobowiązaniach zarówno firm i instytucji, jak i osób prywatnych, co znacznie przyspiesza uzyskanie kredytu. Ważnym sygnałem dla biznesu było także zmniejszenie kosztów uzyskania pozwolenia na budowę, co uzyskano poprzez zmniejszenie opłat administracyjnych i uproszczenie procedur.

Mimo postępów krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej, lista 10 najwyżej klasyfikowanych państwa nie uległa znacznym zmianom od ubiegłego roku – aż 8 krajów z czołówki zachowało swoje pozycje, natomiast Islandia i Irlandia, ze względu na kłopoty gospodarcze wypadły z pierwszej dziesiątki. Na 1 miejscu wśród krajów najbardziej przyjaznych biznesowi niezmiennie od 7 lat plasuje się Singapur.  Co ciekawe, aż 3  kraje z pierwszej dziesiątki nie wprowadziły w ciągu ostatniego roku żadnych reform (Singapur, Hong Kong i Stany Zjednoczone). Niespodzianką jest nieoczekiwany awans Gruzji, która dzięki  reformom awansowała do czołówki.

Wśród 10 krajów, które zanotowały największy postęp w odniesieniu do poprzedniego roku (tzn. poprawiły pozycję w 3 lub więcej kategorii) znalazły się Polska, Sri Lanka, Ukraina, Uzbekistan, Burundi, Kostaryka, Mongolia, Grecja, Serbia i Kazachstan. Kategorią, w której wprowadzono najwięcej reform jest łatwość rozpoczynania działalności gospodarczej. Stało się tak po części z powodu kryzysu gospodarczego i związanych z nim prób wsparcia biznesu – ogólnie liczba wprowadzonych w tej dziedzinie reform wyniosła 368 w 149 krajach.

Źródło: portalanalitika.me, pobjeda.me, doingbussines.org

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE