Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra będzie partycypować w budżecie Unii Europejskiej w ramach programu Fiscalis 2020
Czarnogóra i UE

Czarnogóra będzie partycypować w budżecie Unii Europejskiej w ramach programu Fiscalis 2020

Zgodnie z porozumieniem o uczestnictwie w programie UE Fiscalis 2020, Czarnogóra będzie wpłacała roczną składkę do ogólnego budżetu UE. Program Fiscalis 2020 ma na celu usprawnienie prawidłowego funkcjonowania systemów podatkowych w ramach rynku wewnętrznego UE.

Porozumienie o uczestnictwie Czarnogóry w programie Fiscalis 2020 podpisano w Brukseli 1. lipca ub. W myśl porozumienia Czarnogóra do ogólnego budżetu UE do 2020 r. będzie wpłacała składki za uczestnictwo w działaniach programowych zgodnych z wcześniej ustalonymi celami, kryteriami, procedurami i terminami zawartymi w rozporządzeniu UE 1286/2013. Zgodnie z ustaleniami składka w 2015 r. wyniesie 20 tys. EUR i każdego następnego roku będzie wzrastać o 5 tys. EUR tak, że w 2020 r. osiągnie kwotę 45 tys. EUR.

Za uczestnictwo w programie budowy europejskich systemów informacyjnych, jak zaznaczono w rozporządzeniu UE 1286/2013, Czarnogóra zapłaci rocznie 120 tys. EUR, od roku w którym rozpoczęła korzystanie ze Wspólnej Sieci Komunikacyjnej/Wspólnego Interfejsu Systemowego (CCN/CSI4).

Składka uiszczana przez Czarnogórę będą pokrywać koszty związane z uczestnictwem urzędników podatkowych w działaniach określonych w porozumieniu. Czarnogóra zapłaci składkę najpóźniej trzy miesiące po wysłaniu prze KE wezwania do zapłaty (call for funds). W przypadku opóźnienia Czarnogóra zapłaci odsetki karne od zaległej kwoty naliczane od upływu terminu płatności.

Stopa procentowa mająca zastosowanie w tym przypadku będzie stopą procentową stosowaną przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących zwiększona o 3,5% – zaznaczono w porozumieniu.

Źródło: portalanalitika.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE