Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2014 roku
euro cg

Czarnogóra: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2014 roku

Łączny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), w ubiegłym roku, wyniósł 498,1 mln euro, podczas gdy w tym samym czasie nastąpił odpływ BIZ z kraju w wysokości 144,1 mln euro, pokazują dane Centralnego Banku Czarnogóry (CBCG).
Całkowity odpływ kapitału, w porównaniu do 2013 roku, zmniejszył się o 7,2%.
Wysokość netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a więc różnica między napływem i odpływem w zeszłym roku wyniosła 353,9 mln euro, tj. 9,3% więcej niż w 2013 roku.
Napływ BIZ w formie inwestycji kapitałowych wyniósł 261,3 mln euro i był o 6,1% mniejszy niż w 2013 roku. Z tej sumy, w nieruchomości zainwestowano 181 mln euro, a w przedsiębiorstwa 80,3 mln euro. Jednocześnie zwiększony został napływ pożyczek między powiązanymi spółkami własnościowymi. Przypływ BIZ w formie długu między firmami wyniósł 230,3 mln euro, o 22% więcej niż w 2013 i dał 46,2% całkowitego napływu w poprzednim roku. Wypłaty środków rezydentów zainwestowanych za granicą wyniosły 6,5 mln euro.

Źródło: portalanalitika.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE