Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Bezrobocie i sytuacja na rynku pracy na koniec roku 2013
bezrobocie

Czarnogóra: Bezrobocie i sytuacja na rynku pracy na koniec roku 2013

Na ostatnim posiedzeniu Rząd Czarnogóry przedstawił plan działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, w którym prezentowane są bardzo niepokojące informacje pochodzące z rynku pracy. Z analizy wynika, że rynek pracy w Czarnogórze charakteryzuje bardzo niska stopa zatrudnienia, a z kolei bardzo wysoka stopa bezrobocia długotrwałego wśród młodych obywateli.

- Pod względem wskaźników zatrudnienia dla ludności czynnej zawodowo (w wieku od 15 do 64 lat), Czarnogóra pozostaje w tyle za średnią Unii Europejskiej – stopa zatrudnienia w UE wynosi przeciętnie 65%, zaś w Czarnogórze jest to jedynie 48% – można przeczytać w planie. Różnica ta jest bardzo duża, biorąc pod uwagę fakt, że potrzeba wielu lat ciągłego wzrostu PKB i powiązanego z nim zwiększenia zatrudnienia, aby osiągnąć postęp w konwergencji ze średnią europejską.

W analizie podaje się, że bezrobocie (zazwyczaj długoterminowe) osiąga w Czarnogórze wartość nieco poniżej 20%, czyli prawie dwukrotnie więcej w porównaniu ze średnią europejską. Wysoka stopa bezrobocia długoterminowego działa deprymująco na młode osoby poszukujące pracy. Gdyby w wyliczeniach stopy bezrobocia brano pod uwagę osoby zdolne do podjęcia pracy, ale nieszukające jej, wówczas wynik byłby zdecydowanie wyższy i wahał się w okolicach 30% – szacuje się w raporcie.

Niepokojący jest fakt, że wzrasta bezrobocie wśród młodych osób, szczególnie z wyższym wykształceniem. Z danych Instytutu ds. zatrudnienia wynika, że pod koniec września 2013 roku zarejestrowanych jako bezrobotnych było prawie 6 tys. osób poniżej 25 roku życia, co stanowi ilość o prawie 15% większą w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego. Znaczna dysproporcja pomiędzy popytem i podażą na pracę wymaga przeprowadzania wszelakich kursów doszkalających i przekwalifikowujących.

Z rządowym planem można się zapoznać na stronie internetowej: gov.me (punkt 44.).

 

Źródła: portalanalitika.me, gov.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE