Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Całkowite zadłużenie finansów publicznych wynosi 2,5 mld EUR
businessman with bonus - europarl.de

Czarnogóra: Całkowite zadłużenie finansów publicznych wynosi 2,5 mld EUR

Całkowita suma niespłaconych zobowiązań wobec wierzycieli zagranicznych wynosi 2,160 mld EUR, a jeżeli dodać do tego także zobowiązania wobec wierzycieli krajowych (ok. 372 mln EUR) całkowite zadłużenie wzrasta aż do 2,5 mld EUR czyli do poziomu 60% czarnogórskiego PKB.

Do powiększenia zadłużenia doszło m.in. wskutek wyemitowania czarnogórskich euroobligacji na międzynarodowych rynkach finansowych oraz pozyskania dwóch transzy kredytu z China Exim Bank na budowę autostrady.

„Według ostatnich informacji dług publiczny w końcu drugiego kwartału wynosi ok. 60% PKB, co oznacza wzrost o 6% r/r” – oświadczył Dragan Darmanović z Ministerstwa Finansów.

Wedle prognoz Ministerstwa Finansów dług publiczny będzie dalej rosnąć i w najbliższym czasie wyniesie ok. 65 – 65% PKB.

Dużą część zadłużenia stanowią zobowiązania powstałe na podstawie starych kredytów dewizowych, które będą spłacane jeszcze przez następne 2 lata (ok. 50 – 60 mln EUR), zobowiązania na podstawie odszkodowań (ok. 90 mln EUR), zobowiązania wobec banków krajowych (ok. 50 – 60 mln EUR) oraz zobowiązania z tytułu obligacji i bonów skarbowych (ok.70 mln EUR).

Ze względu na to, że dług publiczny przekroczył próg ostrożnościowy ustalony na poziomie 60% PKB, rząd jest zobowiązany do przedstawienia programu sanacyjnego w celu poprawienia stanu finansów publicznych. Program naprawczy zostanie zatwierdzony na początku przyszłego roku, kiedy ostatecznie zostanie ukończony raport o stanie długu publicznego.

Źródło: portalanalitika.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE