Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Całkowity majątek KAP zostanie wystawiony na sprzedaż
KAP - vijesti.me

Czarnogóra: Całkowity majątek KAP zostanie wystawiony na sprzedaż

Kombinat Aluminium w Podgoricy zostanie sprzedany w przetargu publicznym jako osoba prawna z całkowitym majątkiem firmy, a jedynym kryterium szeregowania ofert będzie cena zaproponowana na licytacji. Nie będą natomiast brane pod uwagę konieczne  inwestycje, które stanowią de facto czynnik decydujący o przetrwaniu fabryki w Podgoricy. W praktyce oznacza to, że jedynie od nabywcy zależy czy w Kombinacie Aluminium w Podgoricy będzie kontynuowana produkcja. Ogłoszenie zostanie rozpisane w momencie ustalenia ceny minimalnej KAP.

Zgodnie w nowymi przepisami o upadłości zwycięzca licytacji kupuje przedsiębiorstwo wraz z całym jego majątkiem bez długów, a roszczenia wierzycieli zostaną pokryte wyłącznie pieniędzmi pozyskanymi ze sprzedaży KAP.  Ponieważ wiadomo, że dla przetrwania KAP konieczne są inwestycje w wydziałach
elektrolizy, przetwórstwa i kuźni, pojawia się pytanie czy obecnie obowiązujące prawo jest korzystne dla kontynuacji działania  fabryki.  

Poprzednio  syndyk masy upadłościowej Veselin Perišić podjął decyzję o przekazaniu wyceny wartości przedsiębiorstwa w upadłości Instytutowi Księgowości i Rewizji  Finansowej Czarnogóry (Institut  računovođa i revizora Crne Gore). Bankructwo KAP ogłosił 9 października Sąd Gospodarczy.

Wszystko wskazuje na to, że Sąd Gospodarczy i Montenegrobonus, którzy zarządzają Kombinatem Aluminium chcą powtórzyć przypadek Željezary, kiedy spółka ta po ogłoszeniu bankructwa została sprzedana tureckiemu Toščelikowi za 15,1 mln EUR. W tej chwili kluczową kwestią jest cena wywoławcza KAP na przetargu. Kombinat Aluminium wyemitował 10,6 mln akcji, a wartość jednej wynosi 5,05 EUR, co oznacza, że wartość nominalna KAP wynosi ok. 53 mln EUR. Z drugiej strony na giełdzie za jedną akcję KAP można dostać ok. 0,53 EUR, co pokazuje giełdową wycenę wartości przedsiębiorstwa na 5,3 mln EUR. Gdzieś pośrodku między tymi dwiema kwotami będzie zapewne ustalona cena wywoławcza spółki. Suma ta nie będzie jednak wystarczająca aby spłacić wszystkich wierzycieli – długi przedsiębiorstwa wynoszą ok. 360 mln EUR, co potwierdzono w postępowaniu upadłościowym.

Pięciu największych wierzycieli KAP to Ministerstwo Finansów (148,1 mln EUR), CEAC (ok. 50 mln EUR), EPCG (44,9 mln EUR), EN + Group (43,4 mln EUR) i VTB Bank (25,8 mln EUR). Postępowanie upadłościowe w KAP wprowadzono 8 lipca.

W świetle obowiązującej ustawy o upadłości, wszystkie długi zostają przyporządkowane do trzech kategorii płatności, a syndyk masy upadłościowej Veselin Perišić już ogłosił, że nie będzie możliwe zaspokojenie wszystkich roszczeń. W pierwszym rzędzie zostaną zrealizowane płatności z tytułu zaległych pensji dla pracowników i należności zasądzone w wyniku postępowań sądowych. W drugiej kolejności będą spłacone należności Skarbowi Państwa wynikające z zaległych podatków, a dopiero w trzeciej kolejności pozostałe zobowiązania. W tej chwili jest pewne, że zostaną spłaceni pracownicy i związki zawodowe, których żądania finansowe sięgają kwoty 4,2 mln EUR. Kupnem majątku KAP zainteresowane są spółki z Chorwacji, Niemiec i Indii.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE