Home / Polska i Bałkany / Czarnogóra chce zwalczać plagiatowanie prac magisterskich i doktorskich
Praca dla obcokrajowców w Turcji - hurriyetdailynew.com

Czarnogóra chce zwalczać plagiatowanie prac magisterskich i doktorskich

Czarnogórskie uniwersytety –  państwowy i dwa publiczne wystąpiły z początkiem kwietnia do Banku Światowego (World Bank) o wsparcie projektu, którego celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska plagiatowania.

W opisie projektu zaznaczono, że istnieje znacząca potrzeba rozwiązania tego problemu w skoordynowany sposób przez instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe, tzn. Ministerstwo Oświaty (Ministarstvo Prosvjete) i Ministerstwo Nauki (Ministarstvo Nauke), na czele którego stoi Sanja Vlahović.  Kontrowersyjnym faktem pozostaje, iż dziennik Vijesti udowodnił minister nauki, że nie przestrzegała poszanowania praw autorkich i w nieuczciwy sposób obroniła pracę naukową, na podstawie czego został jej przyznany tytuł profesora nadzwyczajnego. Niestety Sanja Vlahović nie odpowiedziała na pytania Viejsti wysłane na jej służbowy mail.

W szczegółowym planie działań przewidzianych projektem wyjaśniono, że dotyczą one  przede wszystkim zapobiegania plagiatowaniu oraz innym formom łamania zasad etyki akademickiej i będą obowiązkowe, transparentne i odpowiednie dla całego systemu kształcenia  wyższego i nauki w Czarnogórze. Na  podstawie tego projektu będą pracować uniwersytety Mediteran, Donja Gorica i Uniwersytet Czarnogóry (Univerzitet Crne Gore) których rektorzy Slobodan Backović, Veselin Vukotić i Predrag Miranović podpisali projekt dokumentu przekazany za pośrednictwem rządu Bankowi Światowemu.

Slobodan Backović nie był świadomy wątpliwości  czy minister Vlahović dopuściła się przepisywania cudzych prac i zaznaczył, że zarówno ta kwestia jak i sprawa magistra Milana Babovicia będą poruszane na posiedzeniu senatu uniwersytetu, na którym Sanja Vlahović jest profesorem nadzwyczajnym.

W dokumencie zaznaczono także, iż adekwatna prewencja plagiatowania oraz pozostałych form łamania naczelnych zasad etyki akademickiej jest warunkiem poszanowania osiągnięć nauczycieli akademickich, badaczy i studentów  oraz fundamentem studiowania i kreatywności w studiowaniu i prowadzeniu badań.

Po raz pierwszy inicjatywę wprowadzenia systemu prewencji plagiatowania podjęło Centrum Studiów i Kontroli Jakości Uniwersytetu Czarnogóry 11 października 2012 r., a  następnie projekt poparły dwa prywatne uniwersytety. W opisie projektu zaznaczono, że konieczne jest uzupełnienie ustawy o kształceniu wyższym oraz ustawy o badaniach w związku z systemem zapobiegania plagiatowaniu.

W projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym, który przed dwoma laty nie przeszedł w parlamencie z zupełnie innych powodów, nie mających nic wspólnego z z obecnie poruszaną problematyką, jeden z paragrafów odnosił się do tej właśnie kwestii. Zaznaczono w nim, że „autoryzowana praca, fachowa, naukowa lub artystyczna, w przypadku której organ nadrzędny stwierdzi, iż jest plagiatem zostaje uznana nieważną, a wszystkie oceny, nagrody oraz tytuły naukowe i zawodowe przyznane na tej podstawie zostają odebrane“.

Ministerstvo Oświaty nie ma zamiaru mieszać się do tego problemu i regulacje weryfikacji prac naukowych pod kątem plagiatu pozostawia w kwestii regulacji statutów uniwersytetów.

Projekt zakłada zakup odpowiedniego oprogramowania software, który będzie sprawdzał prace studentów i prace naukowe, a jego celem będzie także zapobieganie plagiatom także podczas studiowania. Takie oprogramowanie software kosztuje ok. 65 tys. EUR, więc pojawia się pytanie dlaczego dotychczas państwo nie było w stanie wygospodarować tej sumy w celu zatrzymania w Czarnogórze nadprodukcji magistrów i doktorów, których prace nierzadko budzą wątpliwości w kwestii oryginalności i są przedmiotem licznych spekulacji.

Źródło: vijesti.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE