Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Ciąg dalszy walki z szarą strefą

Czarnogóra: Ciąg dalszy walki z szarą strefą

vlada - portalanalitika.me

Rząd Czarnogóry zaakceptował zaproponowaną przez grupę roboczą propozycję zaostrzenia kar za wykroczenia podatkowe. Każdy, kto przyniesie nieprawidłowo wystawiony rachunek fiskalny, otrzyma nagrodę – zwrot opłaty bądź cześć kary, którą będzie musiał zapłacić wystawca rachunku. Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów.

Za niewydawanie właściwych paragonów i brak kasy fiskalnej obecna kara wynosi od 1000 do 6000 EUR, a ma zostać zwiększona do odpowiednio od 3000 do 10 000 EUR. Zaproponowano również, aby za ukrywanie dochodów, nieskładanie deklaracji podatkowej i uchylanie się od zapłaty VAT-u w terminie kary finansowe zostały zwiększone z obecnych 1500 do 20 000 EUR na 6000 do 20 000 EUR.

Natomiast propozycja, aby każdy, kto przyniesie niewłaściwie wystawiony rachunek, otrzymał „nagrodę” ma motywować Czarnogórców do aktywnej współodpowiedzialności za państwo:

- Motywowanie obywateli, aby włączyli się walki z szarą strefą, oraz wzmocnienie dyscypliny fiskalnej i odpowiedzialności są podstawowymi celami przedstawionej propozycji. Aby ją wprowadzić w życie, w jak najkrótszym czasie zostanie utworzona grupa robocza odpowiedzialna za przygotowanie odpowiedniego aktu prawnego. Umożliwi on dostarczycielowi niewłaściwego rachunku otrzymanie finansowej gratyfikacji jako „nagrody” za swój wkład do walki z szarą strefą. Grupa ta rozwiąże także kwestię, czy gratyfikacja ta będzie miała formę refundacji rachunku, czy też wypłaty części kary finansowej – przekazała rzecznika prasowa Ministerstwa Finansów, Marija Radenović.

Na tym samym posiedzeniu rządu pozytywnie oceniono również propozycję zwiększenia płacy minimalnej. Zostanie ona najprawdopodobniej powiększona procentowo, w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, biorąc jednak pod uwagę potencjalne skutki dla budżetu. Według wstępnych informacji propozycje oscylują w granicach 185-250 EUR. W chwili obecnej minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 30% przeciętnej płacy w poprzedzającym półroczu ( tj. 497 EUR netto w grudniu 2012 roku).

Opisane powyżej działania związane są z zapowiadaną od jakiegoś czasu intensywną walką z szarą strefą oraz próbą uszczelnienia systemu podatkowego i zwiększenia stabilności finansowej Czarnogóry.

Źródło: pobjeda.me; bankar.me

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE