Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Czarnogóra coraz bliżej NATO
Crna-Gora-NATO - novosti.rs

Czarnogóra coraz bliżej NATO

Na czwartkowym posiedzeniu czarnogórski rząd pod przewodnictwem Milo Đukanovicia przyjął plan działania dotyczący 23. i 24. rozdziału negocjacyjnego. Zgodnie z oświadczeniem plan, strategiczne dokumenty, jak i dokumenty dotyczące reform, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawierają przegląd działań w ramach poszczególnego procesu. Pomogą one aktywnie i zgodnie z planem zrealizować zobowiązania wobec integracji europejskiej, poprzez osiągnięcie jasno określonych celów. W ostatecznej części dokumentu zdefiniowano niezbędne fundusze, wyznaczono także osoby odpowiedzialne za realizację planowanych działań, jak również wskaźniki rezultatu i oddziaływania, które mają za zadanie kontrolować wdrażanie zmian.

Francja z zadowoleniem przyjmuje reformy Czarnogóry w dziedzinie praworządności i popiera postęp kraju na drodze do Unii Europejskiej. Zobowiązała się ona zapewnić wsparcie ze strony ekspertów, aby skutecznie zrealizować zobowiązania wynikające z planów działania w zakresie rozdziału 23. i 24. Jak poinformował w czwartek doradca prezydenta Francji ds. europejskich Philippe Léglise-Costa na spotkaniu z czarnogórskim ministrem sprawiedliwości i praw człowieka Duško Markoviciem, przewiduje się wymianę informacji na temat obowiązujących przepisów, doświadczeń w dziedzinie przyjętych rozwiązań, szkolenia sędziów, prokuratorów oraz innych urzędników w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Kolejną podporę dla Czarnogóry w jej unijnych aspiracjach stanowi Słowenia. Podczas wizyty w Lublanie wicepremier i minister spraw zagranicznych i integracji europejskich Igor Lukšić podpisał ze słoweńskim ministrem spraw zagranicznych Karlem Erjavecem dokument dotyczący Programu Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju między Słowenią i Czarnogórą na okres od 2013. do 2015. roku. Powołując się na dotychczasową współpracę  Lukšić oznajmił, że nie ma rozdziału negocjacyjnego w którym Czarnogóra nie wykorzystała pomocy i wiedzy eksperckiej Słowenii. Jak dodał Erjavec, może ona liczyć na pełne poparcie również w przypadku dążenia do NATO.

Podczas swojej pierwszej wizyty w Podgoricy, Szef Sztabu Generalnego sił zbrojnych Węgier Tibor Benko zapowiedział, że także jego kraj gotowy jest, aby wspierać Czarnogórę na drodze do Paktu Północnoatlantyckiego, jednak zaznaczył on, iż będzie to wymagało woli obywateli. Jak podkreśliło natomiast Zgromadzenie Parlamentarne NATO na niedzielnym spotkaniu w Dubrowniku, Czarnogóra poczyniła postępy w spełnianiu kryteriów wymaganych do członkostwa. Na zebraniu zaproponowano kontynuację polityki otwartych drzwi, jako „podstawy do osiągnięcia stabilności, wolności i pokoju w Europie”.

Źródło: pobjeda.me, pobjeda.me, pobjeda.me, pobjeda.me, pobjeda.me

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE