Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: dalszy wzrost importu i spadek eksportu

Czarnogóra: dalszy wzrost importu i spadek eksportu

Według wstępnych danych czarnogórskiego Urzędu Statystycznego, łączna wartość handlu zagranicznego w pierwszych pięciu miesiącach br. wyniosła 845,6 mln EUR, co stanowi o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Oficjalne statystyki podają, że z kraju eksportowano towary o łącznej wartości 150,4 mln EUR, czyli aż o 16,7% mniej niż w tym samym okresie przed rokiem. Import z kolei wzrósł o 5,6% i wynosi 695,2 mln EUR. Pokrycie importu w eksporcie to zaledwie 21,6% (wobec 27,4% w 2011 r.)

Klasyfikacja wyprodukowanych towarów według surowca pozwala stwierdzić,
że najwięcej eksportowano metali kolorowych – o łącznej wartości 65,3 mln EUR oraz żelaza i stali 11,6 mln EUR, podaje MONSTAT.

Importowano przede wszystkim paliwa mineralne i smary (ropę naftową i produkty ropopochodne o wartości 140,8 mln EUR oraz energię elektryczną – 52,4 mln EUR).

Głównymi nabywcami towarów eksportowych Czarnogóry w pierwszych 5 miesiącach br. były Chorwacja (40,9 mln EUR), Serbia (29,1 mln EUR) i Węgry (10,3 mln EUR). Z kolei głównymi źródłami importu były Serbia (194,8 mln EUR), a dalej Grecja (60,9 mln EUR) oraz Bośnia i Hercegowina (48,8 mln EUR).

Głównym partnerem handlu zagranicznego Czarnogóry pozostają nie kraje UE lecz państwa zrzeszone w CEFTA (Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu).

Źródło: seebiz.eu, bankar.me

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE