Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Deflacja w styczniu wyniosła 0,1%, natomiast roczna inflacja 4,2%

Czarnogóra: Deflacja w styczniu wyniosła 0,1%, natomiast roczna inflacja 4,2%

inflacija - cdm.me

Miesięczna inflacja w styczniu 2013 r., mierzona indeksem cen konsumpcyjnych (CPI), wyniosła -0,1%, podczas gdy inflacja w ujęciu rocznym osiągnęła poziom 4,2%. Największy wpływ na miesięczną stopę deflacji miały spadek cen obuwia i odzieży, mleka, serów, jaj, produktów do pielęgnacji mieszkania, umeblowania i produktów tytoniowych.

Spośród głównych grup miesięczny spadek cen zanotowano w: Odzież i obuwie (-2,4%); Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (-1,5%); Restauracje i hotele (-0,4%); Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (-0,4%).

Wzrost cen zanotowano w grupach: Transport (0,6%), Użytkowanie mieszkania i nośniki energii (0,3%); Inne towary i usługi (0,3%); Żywność i napoje bezalkoholowe (0,1%); Zdrowie (0,1%); Łączność (0,1%); Rekreacja i kultura (0,1%). Ceny w grupie Edukacja pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Największy wzrost inflacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy został zanotowany w grupach: Użytkowanie mieszkania i nośniki energii (8,1%); Żywność i napoje bezalkoholowe (7,1%); Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (4,1%). Ujemne stopy inflacji zanotowano w grupach: Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (-3 %); Inne towary i usługi (-2,2%).

 

Źródło: monstat.org

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE