Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Dług publiczny osiągnie niższą wartość niż przewidywano w budżecie

Czarnogóra: Dług publiczny osiągnie niższą wartość niż przewidywano w budżecie

zugic.portalanalitika.me

Czarnogóra zadłuży się w tym roku na mniejszą kwotę, niż zaplanowano w budżecie krajowym – poinformował Minister Finansów Czarnogóry, Radoje Žugić. Przypomniał jednocześnie, że dopuszczalny poziom zadłużenia jest przewidziany na sumę 250 mln EUR, podczas gdy realny dług najprawdopodobniej wyniesie ok. 220 mln EUR.

Rząd podejmie działania zmierzające do odroczenia części obciążeń finansowych poprzez wprowadzenie euroobligacji. Žugić zapewnił, że Ministerstwo Finansów zaakceptowało wszystkie działania związane z badaniami rynku, ponieważ przyczyniają się one do znalezienia odpowiedniego modelu finansowania długu publicznego.

Rząd zaproponował także projekt zwalczania szarej strefy w celu zdobycia stabilności finansowej. Właśnie dzięki tym działaniom uda się osiągnąć poziom zadłużenia niższy niż w roku ubiegłym.

Ministerstwo opracowało 15 modeli i symulacji zwalczania długu publicznego, wybierając spośród nich model zrównoważony jako najlepszy. Odnosi się on na rok 2015., kiedy to planowane jest osiągnięcie niewielkiej nadwyżki w budżecie. Odpowiednie środki przystosowawcze zostały już podjęte. Najważniejsze, aby wzmocnić sektor finansów publicznych.

 

Na 1. lipca tego roku zaplanowano opublikowanie czarnej listy największych dłużników podatkowych. Jednocześnie docenieni zostaną ci, którzy regularnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

 

Źródła: portalanalitika.me, balkans.com

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE