Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Dług publiczny sięga 50% PKB

Czarnogóra: Dług publiczny sięga 50% PKB

Dług publiczny Czarnogóry sięga 50% PKB. Pozostaje on w granicach kryteriów z Maastricht, które stosuje się do najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej w strefie euro, a także kształtuje się poniżej średniego długu publicznego w krajach UE, gdzie wynosi on ok. 81% PKB.

Korzystając z polityki „zamiana drogiego długu na tani”, rząd planuje poprawę struktury zadłużenia poprzez wykorzystanie gwarancji kredytowych oferowanych przez Bank Światowy, który zapewni niższe oprocentowanie i korzystnie wpłynie na profil długu publicznego.

Rząd Czarnogóry postanowił zredukować w bieżącym roku wydatki publiczne o 380 mln EUR. Zmniejszanie wydatków odbywa się stale od 2009 roku, co stanowi jeden z największych spadków w wydatkach publicznych w Europie. Rząd gwarantuje jednak wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań budżetowych – zastaną wypłacone wynagrodzenia, emerytury, świadczenia socjalne oraz nastąpi regulacja płatności międzynarodowych.

W 2011 roku została wprowadzona nowa ustawa o finansach publicznych w celu wspierania samorządów w okresie kryzysu. Według nowego prawa rząd oddał część dochodu gminom, zamiast włączyć go do budżetu państwowego. Ponadto uległ zmianie podatek od nieruchomości – wzrósł o ponad 20%.

- Z analiz porównawczych wynika, że Czarnogóra osiąga w regionie najwyższe dochody na jednego mieszkańca, co wskazuje na skuteczne odprowadzanie podatków. Do wzrostu dochodów budżetowych przyczyniło się też zwalczanie szarej strefy – informuje Biuro Spraw Publicznych.

 

Źródła: seebiz.eu, portalanalitika.me

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE