Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Dług publiczny w końcu czerwca wyniósł 50,1% PKB
euro - pgportal.me

Czarnogóra: Dług publiczny w końcu czerwca wyniósł 50,1% PKB

Dług publiczny Czarnogóry w końcu czerwca wyniósł prawie 1,77 mld EUR, czyli 50,1% szacunkowego PKB i w stosunku do poprzedniego miesiąca uległ nieznacznemu zmniejszeniu – poinformowało Ministerstwo Finansów.

W najnowszym biuletynie Ministerstwo  Finansów podaje, że zadłużenie wewnętrzne wyniosło 442 mln EUR, a dług wobec nierezydentów 1,32 mld EUR. Pozytywnym sygnałem jest to, że pierwszej połowie roku dominowała korzystna koniunktura gospodarcza, a PKB wedle wstępnych prognoz, w pierwszym kwartale br. wzrósł o 4,3% w odniesieniu r/r, a w drugim kwartale o 1,7%.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy br. dochody budżetowe wyniosły 516,1 mln EUR, czyli o 1,43% więcej niż wynosiły wcześniejsza założenia i 8,8% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Do tak dobrego wyniku przyczyniły się przede wszystkim wzrost produkcji przemysłowej, handlu detalicznego i lepsze ściąganie podatków, spowodowane ofensywą wymierzoną w szarą strefę. Wydatki budżetowe natomiast osiągnęły poziom 595,6 mln EUR, co jest kwotą o 30,7 mln EUR (4,9%) mniejszą niż zakładano. Deficyt budżetowy w pierwszym półroczu wyniósł 79,6 mln EUR  i jest niższy zarówno od przewidywanego, jak i od deficytu z analogicznego okresu 2012 r.

Pogorszeniu uległ bilans bezpośrednich inwestycji zagranicznych – od stycznia do końca maja br. do kraju napłynęło z tego tytułu 112,12 mln EUR, co oznacza, że jest to o 5,5% mniej niż w ub. Gorzej wypada także całkowita wymiana handlowa, której wartość  od stycznia do maja wyniosła 841,8 mln EUR, co wskazuje na spadek o 2,9% r/r. Deficyt w wymianie handlowej zamknął się w kwocie 510.9 mln EUR i jest i jest o 9,8% mniejszy od ubiegłorocznego, co wynika przede wszystkim ze eksportowano towary i usługi droższe, a importowano relatywnie tańsze. Warte zaznaczenie, że  w omawianym okresie eksport energii elektrycznej wzrósł o 295%, natomiast zmniejszył się eksport aluminium, stali i żelaza.

Produkcja przemysłowa od stycznia do maja zwiększyła się o 9,1% na skutek wysokiego wzrostu w sektorze zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i energię cieplną o 82%.

Jak podaje Ministerstwo Finansów przewidywana realna stopa wzrostu PKB w 2013 r. wyniesie 2,5% i uda się ją osiągnąć przy  udanym sezonie turystycznym, kontynuacji rozpoczętych inwestycji, dobrej realizacji wpływów budżetowych i rozwiązania sytuacji w KAP.

Źródło: vijesti.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE