Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Dostosowanie przepisów w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony do prawodawstwa UE
Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

Czarnogóra: Dostosowanie przepisów w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony do prawodawstwa UE

Podczas piątkowego spotkania w Brukseli dokonano przeglądu zgodności czarnogórskiego porządku prawnego dotyczącego 31. rozdziału, który obejmuje politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, z prawodawstwem UE. Zebranie otworzyli główny negocjator i negocjator ds. tego rozdziału, ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a także  doradca w Dyrekcji ds. Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Turcji i Islandii w Generalnej Dyrekcji ds. Rozszerzenia Marta Garcia Fidalgo.

Przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) przybliżyli członkom czarnogórskiej grupy roboczej zawartość rozdziału 31 i przedstawili potrzebne informacje i wskazówki w kierunku dalszego przystosowywania i wdrażania prawodawstwa europejskiego.  Rozdział 31 – Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwo i Obrona, obejmuje  m.in. dialog polityczny z UE, kwestie relacji państw kandydujących z UE i jej instytucjami, współpracę z organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z ONZ i Radą Europy, rozbudowany system kontroli zbrojeń, europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, a także współpracę z NATO i walkę z terroryzmem. Wskazano również wpływ traktatu lizbońskiego na zmiany we wspólnej polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony i podkreślono, że jego przyjęcie umożliwiło ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Podczas spotkania przedstawiony został także wachlarz instytucji, instrumentów i operacji UE w wymienionych dziedzinach. Wyjątkowo obszernie dyskutowano na temat dialogu politycznego ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i mechanizmów zapobiegania konfliktom. Odrębną uwagę przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych poświęcili także proponowanym sposobom walki z teroryzmem, dotyczącym środków bezpieczeństwa oraz ochrony informacji nejawnych i kontroli zbrojeń – czytamy w wydanym po spotkaniu oświadczeniu.

W spotkaniu uczestniczyła delegacja składająca się z 15 członków grupy roboczej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Zarządu Policji, Dyrekcji ds. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także przedstawicieli społeczności akademickiej.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE