Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra dostosowuje prawodawstwo do norm europejskich w dziedzinie polityki transportowej
Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

Czarnogóra dostosowuje prawodawstwo do norm europejskich w dziedzinie polityki transportowej

Osiągnięcia UE w dziedzinie polityki transportowej i sieci transeuropejskich oraz kluczowe dokumenty regulujące ten obszar zaprezentowali członkom czarnogórskiej grupy roboczej przedstawiciele resortowych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej podczas czterodniowego spotkania w Brukseli. Czarnogóra otrzymała także informacje i wskazówki, które będą pomocne w przygotowaniu się do bilateralnej analizy, która jest planowana na maj 2013 roku.

Jak zaznaczyli członkowie grupy roboczej, strategia rozwoju transportu Czarnogóry koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa i konkurencyjności krajowego przemysłu transportowego, połączeniach europejskiej sieci transportowej (TEN-T), wzroście jakości usług transportowych, stymulowaniu wzrostu ekonomicznego poprzez efektywniejszy i tańszy transport, jak również na minimalizowaniu negatywnego wpływu rozwoju transportu i infrastruktury komunikacyjnej na środowisko. – Przedstawiono przepisy w zakresie transportu drogowego i kolejowego, żeglugi śródlądowej, transportu kombinowanego, transportu lotniczego i morskiego, które regulują swobodny przepływ ludzi, towarów, kapitału i informacji. Zaprezentowano także przepisy z 21. rozdziału negocjacyjnego dotyczące sieci transeuropejskich – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Spotkanie otworzyli szef grupy roboczej ds. polityki transportowej, Zoran Radonjić i doradca ds. Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Turcji i Islandii w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia, Marta Garcia-Fidalgo. Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślili, że celem polityki transportowej UE jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego UE poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności, dostępności i jakości usług transportowych oraz ochrony interesów użytkowników tych usług i ochrony środowiska.

 

Źródło: pobjeda.me

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE