Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Dzierżawa Saliny Bajo Sekulić
Salina Bajo Sekulić portalanalitika.me

Czarnogóra: Dzierżawa Saliny Bajo Sekulić

W czerwcu bieżącego roku Salina Bajo Sekulić położona nieopodal Ulcinja ogłosiła przetarg dotyczący dzierżawy terenów obiektu. W poniedziałek 24.08.2015 zostanie podpisana ostateczna umowa dzierżawy Saliny pomiędzy spółką Parki Narodowe (Nacionalni parkovi), reprezentowaną przez Zorana Mrdaka, a syndykiem masy upadłościowej Saliny, Ognjenem Jovoviciem. Umowa ma obowiązywać przez okres jednego roku. Dzierżawa dotyczyć będzie zarówno 14,5 km2 gruntów, budynków gospodarczych, linii technologicznej produkcji i obróbki soli, pojazdów jak i maszyn budowlanych.

Spółka Nacionalni parkovi zarządza pięcioma parkami narodowymi, które zajmują blisko 8% powierzchni Czarnogóry. Zgodnie z prawem, jej główną działalnością jest dbanie o strefy chronione oraz dążenie do ich rozwoju. Teren Saliny posiada niezwykłe walory przyrodnicze. Można tu spotkać m.in. 240 gatunków ptaków i 114 tys. gatunków roślin. Dzięki objęciu go ochroną możliwe stanie się zapewnienie wartości dodanej dla tego obszaru. Promocja i rozwój oferty turystycznej opartej na bogactwach naturalnych mogą być bardzo korzystne.

Salina została założona w 1934 roku, zaś w 2002 sprywatyzowana. Od 2011 roku obiekt znajduje się w stanie upadłości. Syndyk już ośmiokrotnie próbował sprzedać aktywa Saliny.

Źródła: portalanalitika.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE