Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Czarnogóra gotowa rozpocząć negocjacje z NATO

Czarnogóra gotowa rozpocząć negocjacje z NATO

Czarnogóra jest gotowa, by rozpocząć negocjacje i skoncentrować się na działaniach, które mają poprawić kondycję instytucji państwowych i podnieść standard życia mieszkańców, powiedział premier Czarnogóry Igor Lukšić na spotkaniu z przedstawicielami państw członkowskich NATO.
Na posiedzeniu Lukšić poinformował o sytuacji polityczno-ekonomicznej w państwie i priorytetach w działaniach związanych z polityką ekonomiczno-społeczną oraz integracją europejską i przystąpieniem do traktatu północnoatlantyckiego. Wspomniał o procesie wdrążania nowych reform i drugich aktywności, które są realizowane w ramach spełniania kryteriów członkostwa do UE i NATO. Zapewnił, że Czarnogóra w pełni poświęca się dążeniu do narzuconych przez te organizacje norm i standardów we wszystkich sferach życia.
– Szczególną uwagę chcemy poświęcić kwestiom związanym ze strefą polityczno-ekonomiczną, wojskowo-obronną i bezpieczeństwa – powiedział Lukšić.
W komunikacie rządowym wspomina się także o wsparciu przedstawicieli państw członkowskich NATO dla procesu integracji Czarnogóry i pozytywnej ocenie reform, które mają być potwierdzeniem angażowania się tego państwa w procesy integracyjne z UE i NATO.
Na posiedzeniu podkreślono wagę świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z przynależności państwa do tego typu organizacji i zalecono Czarnogórze podjęcie działań dążących do poszerzania tej świadomości.
Premier i przedstawiciele NATO rozmawiali również o ekonomicznych wyzwaniach w czasie światowego kryzysu, szacując, że dążenie do realizacji ekonomicznych standardów i wprowadzanie reform długoterminowych zapewni państwu stabilność.

Tekst i zdjęcie: vijesti.me, tłum. i red. Aleksandra Kiljańska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE