Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra i Serbia: Końcowa konferencja projektu Holiday4All
turystyka - news247.gr

Czarnogóra i Serbia: Końcowa konferencja projektu Holiday4All

Projekt Holiday4All (o którym pisaliśmy już na naszym portalu: tutaj), prezentuje dobry model kontynuacji współpracy instytucjonalnej na poziomie regionalnym oraz przyczynił się do stworzenia innowacyjnych modeli w celu wydłużenia sezonu turystycznego, ogłosili przedstawiciele Czarnogórskiej Organizacji Turystycznej (NTOCG).
Na uroczystości zamykającej projekt, którą zorganizowała NTOCG, Turystyczna Organizacja Serbii i Centrum Kompetencyjne Dunaju (organizacja regionalna, która zajmuje się rozwojem turystyki wzdłuż biegu Dunaju), w Belgradzie, powiedziano, że w przyszłości oczekuje się podobnej inicjatywy jeśli chodzi o rozwój transgranicznego produktu turystycznego i jego promocję, zwłaszcza w odległych rynkach. Przedstawiono rezultaty tej inicjatywy, broszury i stronę internetową projektu – www.danube.travel. – Na tej stronie można znaleźć oferty turystyczne zarówno dla młodych ludzi, jak i seniorów, osób niepełnosprawnych, czy rodzin wielodzietnych. Szczególny nacisk kładzie się na współpracę instytucjonalną i regionalną, a także współpracę projektową, informuje się w oświadczeniu NTOCG.
W ramach projektu Holiday4All, który był realizowany w ostatnich 11 miesiącach, przeprowadzono badania rynku i zdobyto wiedzę dotyczącą zapotrzebowania na taką turystykę w Serbii i Czarnogórze. Realizuje się szkolenia i wizyty dla przedstawicieli branży turystycznej, a wśród tych, u których widać potencjał i dobre modele społecznie odpowiedzialnej turystyki, zorganizowano posiedzenie przy okrągłym stole i profesjonalne konferencje.
– Poprzez działania w ramach projektu, możliwe jest, by sektory turystyczne obu krajów poznały charakterystykę czterech docelowych grup jeśli chodzi o podróżowanie. Doprowadzono również do dyskusji na tematy, które dotychczas nie były tak aktualne, mówi się w oświadczeniu.
Projekt powinien przyczynić się do podnoszenia świadomości na temat przystosowywania oferty turystycznej dla tych, konkretnych segmentów rynku, a także połączenia podmiotów turystycznych Czarnogóry i Serbii.

Źródło: pobjeda.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE